Par studiju procesu jaunajā mācību gadā

Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process koledžā tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Pārejas periodā – līdz 2021. gada 10.oktobrim – klātienē var piedalīties personas arī negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā. 

Tas nozīmē, ka ar 2021. gada 11.oktobri koledžā klātienes nodarbībās varēs piedalīties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Avots: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

%d bloggers like this: