No apmācībām Slovākijā atgriezušies lektore Kristīne un starptautiskās sadarbības koordinators Mudassir

Esam uzsākuši īstenot pedagogu līderības un mācīšanas metožu kursus, kļūdami par Slovākijas ilgadēja uzņēmuma izstrādātās metodoloģijas “Learn&lead” oficiālo pārstāvi Latvijā.

Augusta beigās koledžas lektore Kristīne Pētersone un starptautiskās sadarbības koordinators Mudassir Arafat devās Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē, lai apgūtu jaunas zināšanas pedagoģijā un līderībā.

Vairāk par savu pieredzi stāsta Kristīne: ” Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes programma deva iespēju uzlabot komunikācijas un līderības prasmes, kas nepieciešamas lektora personīgajai un profesionālajai izaugsmei. Programmas ietvaros ievērojami uzlaboju angļu valodas zināšanas, iedvesmojos jaunām mācību metodēm un viedoju pieredzes apmaiņu,kā arī uzzināju vairāk par Slovākiju, precizāk Bratislavu. Mobilitātes programmas ietvaros veidoju ciešāku sadarbību ar koledžas sadarbības partneri Harmony Academy un radās jaunas idejas kopīgu projektu realizēšanai nākotnē.

Programmas ietvaros tika iegūtas jaunas zināšanas par personības izpratnes modeļiem ”Personality iceberg” (Virginia Satir), ”The whole person paradigm” (Stephen Convey) un komunikācijas procesu, kurā ievērojama nozīme ir prasmei apzināties savas kompetences ”Emotional – social Intelligence Leadership Competencies” (Daniel Goleman), ”The Thumb theory”(Juraj Malik) un prast tās izmantot atrodoties līdera – lektora lomā.”

Par to, kā gāja kursos, papildina arī Mudassir: “Programma ir veidota ļoti interaktīvā un novatoriskā veidā, lai iesaistītu visus dalībniekus. Tā bija vienreizēja pieredze, man bija paveicies satikt un sadarboties ar dalībniekiem no citām valstīm, piemēram, Horvātijas un Slovākijas. Es uzzināju dažādas saziņas metodes, piemēram; kā savienot prātu un ķermeni, kā līdzsvarot inteliģenci, cik svarīgi ir sadalīt riskus un kā būt efektīvam trenerim.

Erasmus + personāla attīstības mobilitāte man ļoti palīdzēja, lai attīstītu savas prasmes un īpašības gan profesionāli, gan personīgi. Profesionāli programma palīdzēja man kļūt pārliecinātākam, būt izlēmīgam un sadalīt riskus, lai sasniegtu mērķus. Personīgi tas man deva priekšstatu par to, kā uztvert lietas, kā pieņemt un uzticēties savai intuīcijai.”

Vairāk par to, kā gāja viņiem Slovākijā var izlasīt šeit: https://skk.lv/erasmus/pieredzes-stasti/

%d bloggers like this: