SKK delegācija viesojās Utenas un Šauļu valsts koledžās

Septembra beigās pie jaunajiem sadarbības partneriem Lietuvā – Utenas universitātes koledža un Šauļu valsts koledža devās mūsu koledžas delegācija – direktora vietniece mācību darbā Ilze Blūma, lietvede Madara Zaščerinska un divas Studentu pašpārvaldes pārstāves. Līdz ar to arī studentēm bija iespēja iepazīties ar sadraudzības koledžām un salīdzināt studiju un piedāvātās iespējas Lietuvā.

Vizītes galvenais mērķis bija personīgi nodibināt kontaktus, iepazīties ar abu koledžu materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru.

Kā atzīst Ilze: “Lai varētu izveidoties pilnvērtīga sadarbība, svarīgi personīgi iepazīties ar sadarbības partneriem klātienē. Personīgie kontakti ļauj vieglāk veidot ilgtermiņa sadarbību. Vizītes mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas, par iespēju apmainīties ar studentiem un pedagogiem, apskatīt universitātes telpas, pārrunāt pētniecības aktivitātes.”

Savukārt Madara atzīmēja, ka “Tikšanās ar universitāšu pārstāvjiem bija iemesls, lai beidzot sāktu komunicēt angļu valodā. Lieliska iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem un dalīties pieredzes stāstos.
Labākie ieguvumi noteikti ir dalīšanās katram ar savu stāstu un smelties idejas, kā kļūt vēl labākiem. Kā jau sākotnēji minēju, lielākais izaicinājums bija pārkāpt pāri svešvalodas barjerai. Pārņēma neierastais satraukums un gatavošanās kopīgai vizītei augstskolās.”

Vairāk par to, kā SKK personālam gāla Lietuvā, var atrast Ilzes un Madaras pieredzes stāstos.

%d bloggers like this: