Par studiju un darba procesa organizēšanu ārkārtas situācijā

Ministru kabinets trešdien, 20. oktobrī, atbalstīja stingrus ierobežojumus no 2021. gada 21. oktobra līdz 15. novembrim!

Pamatojoties uz šo SKK  nosaka: administratīvais, studiju un pētniecības process turpinās attālināti līdz 15. novembrim. Izņēmums ir praktiskais darbs (prakse) profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes reglamentētajās profesijās – kvalifikācijas ieguvei, kas turpina notikt klātienē, saskaņā ar studiju plānojumu un  iestādē noteiktām Covid-19 epidemioloģiskajām  prasībām.

SKK telpās klātienē var uzturēties personāls, kas nodrošina kritiski svarīgas funkcijas un nepārtrauktību un nevar pienākumus veikt attālināti savā dzīvesvietā. Jebkuram no šiem darbiniekiem jābūt spēkā esošam Covid-19 sertifikātam par vakcināciju vai pārslimošanu.

Attālināto studiju process var tikt pagarināts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Informācija par turpmāko studiju, pētniecības un administratīvo darbu rīkojumā no 21.10.21 – skat. Moodle.

SKK administrācija

%d bloggers like this: