Mūsu sadarbības partneru sarakstam pievienojas universitāte (veselības zinātņu skola) no Portugāles

Leiras politehniskā universitāte Portugālē ir valsts augstākās izglītības iestāde, kura dibināta 1980. gadā un izveidota visā Leirijas un Ostes reģionā. Universitātei ir piecas skolas, kas atrodas Leirijas pilsētās – Izglītības un sociālo zinātņu skola, Tehnoloģiju un vadības skola un Veselības zinātņu skola, Caldas da Rainha (Mākslas un dizaina skola) un Peniche (Tūrisms un jūrniecības tehnoloģijas).

Leiras politehniskā universitāte bija pirmā iestāde Portugālē, kura piedāvāja dažas no programmām, kas šobrīd pastāv Portugāles augstākās izglītības sistēmā. Tiek piedāvātas daudzas bakalaura un maģistra programmas, kas tiek pasniegtas pilnībā angļu valodā.

Kā saka universitāte par sevi “Mēs ieguldām inovatīvā un kvalitatīvā mācību praksē. Mēs veicinām vērtēšanas un kvalitātes kultūru, kas nozīmē, ka mūsu programmas regulāri novērtē iekšējās un ārējās amatpersonas. Mēs cieši sadarbojamies ar apkārtējo sabiedrību. Kā proaktīva organizācija mēs veicinām un veicinām uzņēmējdarbības domāšanu.”

Ar noslēgto sadarbības līgumu uzsāksim vispārējā un akadēmiskā personāla apmaiņu un vieslektoru piesaisti, kā arī meklēsim kopīasu sadarbības idejas. 

%d bloggers like this: