Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža uzsāk starptautiska projekta “Zināšanu apmaiņas kultūras veicināšana mācību organizācijās” īstenošanu

Projekta KNOWLO galvenais mērķis ir izglītības iestādes pārveidot par “SMART Learning organizācijām”, vienlaikus atbalstot mācību/dalīšanās procesu starp organizācijām un cilvēkiem.

Vispārējā līmenī projektam ir vairāki mērķi:

1. Veicināt inovatīvo potenciālu profesionālajā izglītībā;

2. Nodrošināt jaunu un inovatīvu apmācību/mācību un apmaiņas sistēmu un metodiku, kas var stimulēt profesionālo izglītību, pieaugušo izglītību;

3. Nodrošināt iespēju domāt ārpus rāmjiem, daloties/apgūstot novatoriskas idejas un metodes no cita veida izglītības organizācijām (universitātēm, pamatskolām, privātiem pieaugušo izglītības nodrošinātājiem u.c.) ;

4. Palīdzēt izglītības organizācijām izveidot izcilības vidi un kļūt par mācību organizācijām;

5. Uzlabot cilvēkkapitālu mācību organizācijās;

6. Palīdzēt mācību organizācijām izveidot sakarus ar citām līdzīgi domājošām organizācijām visā;

SKK kā projekta koordinatori veiks sekojošas funkcijas:

1. SKK ir ir tiešais mērķauditorijas pārstāvis un galvenais projekta rezultātu vērtētājs. ICC veiks precīzu budžeta pārraudzību, ņemot vērā iegūtos rezultātus un kvalitātes standartus.

2. SKK ieviesīs jaunu pašnovērtējuma rīku, kas vērsts uz nepārtrauktas pilnveides procesa apli. Mērķa grupa ir PIA skolotāji – Pedagogi, skolotāji, pasniedzēji dažādos līmeņos – AII/PIA pedagoģijas skolu studenti -Izglītības eksperti – Izglītības jomā ieinteresētās puses kā valsts izglītības iestādes utt.

3. SKK izstrādās mācību un apmaiņas resursu datu bāzi, kurā būs inovatīvās ietvarstruktūras un metodoloģijas, apmācību materiāli, rīki, labākā prakse, kas atrodama Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Itālijā un citās ES dalībvalstīs.

4. SKK visa projekta laikā organizēs divus multiplikācijas pasākumus, mācīšanās un dalīšanās pasākuma mērķis ir demonstrēt visus partnerības ietvaros izstrādātos rezultātus un rezultātus valsts līmenī.

5. SKK mērīs galvenos veiktspējas rādītājus (KPI) pēc ietekmes sasniegšanas līmeņa projektā, t.i. (īstermiņa KPI) un pēc finansējuma izmantošanas (ilgtermiņa KPI).

Projekta partneri:

  • Eurofortis IT-Latvija
  • Harmony Academy- Slovākija
  • Catholic University of Ruzomberok- Slovākija
  • Schola Empirica ZS – Čehijas Republika
  • Euroreso- Itālija

Projekta ilgums: 26 mēneši no 01.11.21 – 01.01.24.

Projekta finansējums: Eur 295,114.00

Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000029991

%d bloggers like this: