No 1. aprīļa valstī stājā spēkā jauni Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu atvieglojumi

Starptautiskā kosmetoloģijas koledža  noteikusi kārtību, kādā tiek nodrošināta Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana koledža. Kārtība stājas spēkā no 1. aprīļa, būtiskākās izmaiņas:

  • koledžas telpās nav nepieciešams obligāti lietot sejas maskas, izņemot studiju kursu praktiskajās nodarbībās un ejot kvalifikācijas praksē, atbilstoši prakses vietas noteiktajai Covid-19 ierobežošanas kārtībai;
  • nodarbības notiek gan klātienē (studiju kursu praktiskā apmācība), gan attālināti (teorija), atbilstoši lekciju sarakstā noteiktajam;
  • vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (balstvakcinācija nav obligāta, bet stingri rekomendējama) ir nepieciešams personālam, kas nonāk saskarē ar studējošajiem un docētājiem (izņemot ārvalstu docētājus, kuri neierodas Latvijā).

Savukārt šajā studiju gadā studiju process tiks organizēts šādi:

  • Studējošiem nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, lai piedalītos studiju programmas mācību kursa praktiskās daļas apguvē (praktiskajās nodarbībās)  un kvalifikācijas praksē.
  • Studiju procesā klātienē piedalās studenti un docētāji, uzrādot  administrācijai derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  • Nodarbības notiek saskaņā ar lekciju  grafiku, kas ir pieejams koledžas Moodle sistēmā (teorija – attālināti, praktiskie darbi –klātienē);
  • Valsts pārbaudījumi tiek organizēti attālināti klātienē (atbilstoši koledžas izstrādātajai kārtībai). 

Īstenojot nodarbības klātienē, koledža nodrošina telpu vēdināšanu un citas higiēnas un drošības prasības. Turpmākais studiju process tiks plānots atbilstoši epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām. Ja tiek novērota epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās, var tikt noteikts studiju procesu uz laiku organizēt attālināti.

Katram studējošajam, docētājam un darbiniekam ir pienākums sekot savam veselības stāvoklim un nekavējoties informēt par konstatētu Covid-19 infekcijas gadījumu – studējošajam sūtot informāciju uz e-pastu: info@skk.lv, savukārt pedagogiem un darbiniekam informējot koledžas administrāciju.

Ja ir novērotas jebkuras akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, jāpaliek mājās, jāievēro SPKC noteiktās epidemioloģiskās vadlīnijas un jāveic rutīnas skrīninga tests. Pozitīva testa gadījumā, rutīnas skrīninga testus veic arī saslimušā kontaktpersonas.

Rutīnas skrīninga testi pedagogiem, darbinieku, studentiem ir pieejami koledžas administrācijā.

Detalizētāk ar kārtību, kādā tiek nodrošināta Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana koledžā iepazīties šeit.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar koledžas direktori Ingunu Kaļķi – inguna@skk.lv

%d bloggers like this: