Jaunzēlandē tiek publicēts pētījums, kurā piedalījās arī Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

Uzņēmējdarbības izcilības izpētes mērķis bija izpētīt organizācijas izcilības arhitektūru (OEA), kas nepieciešama, lai atvieglotu un paātrinātu organizācijas biznesa izcilības ceļu. Projektu iiniciēja Organizāciju izcilības pētījumu centrs (COER), Massey University, Jaunzēlande.

Kopumā piedalījās 48 organizācijas no 15 valstīm, aizpildot tiešsaistes aptauju, un 23 no tām piedalījās arī strukturētā intervijā, tostarp arī Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža. Šis doktorantūras (doktorantūras) projekta izpētes pētījums notika no 2020. gada novembra līdz 2021. gada novembrim. Galīgais pētījuma ziņojums tagad ir pabeigts un publicēts. Pats pētījums ir atrodams šeit: Pētījums

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža bija vienīgais uzņēmums Latvijā un arī pirmā izglītības iestāde Latvijā, kura saņēma EFQM Izcilības modeļa sertifikātu 2019.gadā. Un tāpēc tika iekļauta šajā pētījumā kā viena no dalībniecēm.


Neatkarīgi no organizācijas darbības jomas un brieduma, tās vadīšanai ir nepieciešama pārvaldība, kura orientējas uz stratēģisko mērķu sasniegšanu, ievērojot organizācijas vērtības un uzturot augstu sniegumu un ilgtspējīgu izcilību. Pastāv dažādi vadības rīki un metodes, bet mēs izvēlējāmies tieši EFQM Izcilības modeli.  Eiropas kvalitātes fonda (EFQM – European Foundation for Quality Management) 1989.gadā izveidotais izcilas uzņēmējdarbības modelis ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kas, piedzīvojot vairākas pārmaiņas un adaptācijas, lai kļūtu atbilstošāks mūsdienu situācijai, sevi ir pierādījis lielākoties Eiropas uzņēmumu vidū. (EFQM modelcriteria, 2013)


Vislielākais izaicinājums man, kā uzņēmējai, ir dalīties ar saviem plāniem un mērķiem, iesaistīt visos procesos ieinteresētās puses – studentus, pasniedzējus, absolventus, nozares asociācijas, darba devējus un citus, ņemt vērā viņu viedokli un ieteikumus. Pašiem mācīties un tiekties uz izcilību no jauna katru dienu.  Paldies manai profesionālajai komandai par ieguldīto darbu un starptautiskajiem ekspertiem par novērtējumu!”, tā Marika Ģederte, koledžas dibinātāja atzina, saņemot sertifikātu.

%d bloggers like this: