Koledžas docētāji tiek iekļauti žurnāla Aesthetic Cosmetology and Medicine” zinātniskajā padomē

Priecājamies paziņot, ka ikmēneša zinātniskajā žurnāla “Aesthetic Cosmetology and Medicine” zinātniskajā Padomē tiek iekļauti mūsu docētāji Līga Balode, Uldis Bērziņš un Vitālijs Romānovs.

“Estētiskā kosmetoloģija un medicīna” ir recenzēts žurnāls, kas iekļauts Index Copernicus un Pol-Index. Publicētie darbi ir šādās kategorijās: akadēmiskie darbi, pētījumi, gadījumu izpēte, apskatu raksti, referāti, intervijas, polemika, sociāli profesionālās un profesionālās specializācijas raksti, tehniskie ziņojumi. Tiek publicēta arī avota literatūra, grāmatu apskati un nozares jaunumi.

Žurnālu rediģē laikraksta redaktori un elektroniskajā versijā. Publicētie darbi ir šādās jomās: anatomija un morfoloģija, uzvedības zinātnes, bioķīmisko pētījumu metodes, bioķīmija un molekulārā bioloģija, bioloģija, biofizika, biotehnoloģija un lietišķā mikrobioloģija, šūnu bioloģija, ķīmija, analītiskā ķīmija, lietišķā ķīmija, kultūras studijas, dermatoloģija, Ekonomika, izglītība, zinātniskās disciplīnas, tiesības, vadība, veselības zinātne, medicīna, juridiskās, vispārējās un iekšējās medicīnas, medicīnas laboratoriju tehnoloģijas, fizika, atomu, molekulārās un ķīmiskās, fizioloģijas, sieviešu studijas, alerģijas, farmācijas, endokrinoloģijas un vielmaiņas, onkoloģijas un veselības aprūpes struktūrvienību vadība, tiesības un izglītība.
%d bloggers like this: