Sadarbības līgums Erasmus+ ietvaros noslēgts ar Vecās Polijas Lietišķo zinātņu akadēmiju Kielcē, Polijā

Vecās Polijas Lietišķo zinātņu akadēmija Kielcē tika izveidota 2001. gadā. Pirmajā darbības gadā Universitātē mācījās 111 studenti. Ar katru gadu studentu skaits pieaug un šobrīd sasniedz 3052.

Vecā Polijas Lietišķo zinātņu akadēmija Kielcē vada gan 3 gadu pirmā cikla (bakalaura) studijas, 3,5 gadus inženierzinātņu studijas, 2 gadīgas otrā cikla (maģistra) studijas, 5 gadu vienotas maģistra studijas un aspirantūru, kursus. un apmācību. Visi studiju līmeņi notiek pilna laika (dienas) un neklātienes sistēmā.

Vecās Polijas Lietišķo zinātņu akadēmija Kielcē ir dinamiski attīstošs akadēmiskais centrs, kurā šobrīd ir 3 vietējās (Ķīlce, Myślenice, Bochnia) un 2 ārvalstu filiāles (Lutska, Ukraina un Dublina, Īrija). Vecās Polijas Lietišķo zinātņu akadēmija Kielcē ir starptautiska universitāte, kurā uzsvars tiek likts uz teorētisko un praktisko izglītību. Katru gadu aptuveni 100 studentu programmas Erasmus Plus ietvaros dodas uz ārzemēm, lai studētu un stažētos 58 partneraugstskolās un iestādēs. Visbiežāk izvēlētie galamērķi ir Spānija, Grieķija, Slovākija, Vācija, Čehija un Itālija. Studentu apmaiņas programmu ietvaros mūsu studenti daļu studiju var apgūt ASV.

Vecās Polijas Lietišķo zinātņu akadēmija Kielcē ir saņēmusi šādus apbalvojumus un atzinības:
• Starptautiskā tūrisma balva
• Viena no labākajām nepubliskajām maģistrantūras universitātēm Świętokrzyskie reģionā saskaņā ar Perspektywy un Rzeczpospolita reitingu
• Zinātnes kategorijas līderis reģionālā līmenī
• Balva par studiju internacionalizāciju

%d bloggers like this: