Koledža sekmīgi izturējusi ISO 9001:2015 pārsertifikācijas auditu un saņem atjaunoto sertifikātu

Pirmo reizi koledža ISO sertifikātu saņēma 2019. gadā un katru gadu auditori pārbauda kā sistēma tiek uzturēta. Divus gadus notika uzraudzības audits un trešajā, šogad aprīlī, norisinājās pārsertifikācijas audits – bez nevienas neatbilstības. Tas nozīmē, ka koledžā ieviestā kvalitātes sistēma ir efektīga. Pateicamies visam iesaistītajam personālam un pedagogiem par profesionālu un atbildīgu darbu!

BM Certification izsniegtais sertifikāts ir būtisks uzņēmuma starptautiskas vadības prakses apliecinājums un ir uzskatāms par uzņēmuma vērtību palielinošu elementu. Sertificējot vadības sistēmu, koledža ir ieguvusi apliecinājumu par biznesa praksi, kas balstīta uz pastāvīgas pilnveides principiem.

“Kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana ir stratēģisks lēmums, kas var palīdzēt uzlabot tās sniegumu kopumā un nodrošināt stabilu pamatu ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām. Šajā starptautiskajā standartā izmantota procesa pieeja, kurā iekļauts PLĀNO – DARI – PĀRBAUDI – RĪKOJIES (PDPR) cikls un riskos balstīta domāšana. Šī pieeja ļauj organizācijai plānot procesus un to mijiedarbību.” (ISO standarts*)

Koledžas ieguvumi, ieviešot kvalitātes pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz starptautisko standartu, ir:

  1. spēja pastāvīgi nodrošināt pakalpojumu, kas atbilst klientu un likumu prasībām;
  2. palielinātas iespējas uzlabot klientu apmierinātību;
  3. rīcība ar riskiem un iespējām, kas saistīta ar tās kontekstu un mērķiem;
  4. spēja pierādīt atbilstību noteiktām kvalitātes pārvaldības sistēmas prasībām.
%d bloggers like this: