Apstiprināts projekta pieteikums “Kopā mājās, kopā darbā!”

Saskaņā ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta”, SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS 2022. gada jūnijā apstiprināja mūsu iesniegto projekta pieteikumu Nr. 2022.LV/ĢDDV/5 “Kopā mājās, kopā darbā!” .

Turpinot uzsākto labo praksi, nodrošinot iespēju darbiniekiem būt kopā ar bērniem darba vietā, koledža domā par darbinieku labbūtību, kuru veido ne tikai piemērota un labi aprīkota darba vieta un emocionālais līdzsvars, bet arī darba un privātās vides līdzsvars. Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža kā darba devējs ir empātisks, cilvēcisks un izprot ģimeņu ar bērniem vajadzības. Lai samazinātu stresa apstākļus un ceļā pavadīto laiku, tajos gadījumos, kad bērns neapmeklē pirmskolas iestādi vai skolu (līdz 14 gadiem) un vecākam ir jāpilda darba pienākumi klātienē, ir svarīgi, lai šajā darba vietā bērns justos ērti, droši un negarlaikotos, pavadītais laiks būtu interesants, radošs un pamācošs.

Projekta ietvaros plānots izveidot brīvā laika zonu un iegādāties interaktīvo galdu, paklāju un krēsliņus bērniem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2682,00 EUR

#SIF_Vietaģimenei un #VietaĢimenei

%d