Ar savu pieredzi Kauņas lietišķo zinātņu universitātē dalās mūsu pasniedzēji Baiba Grīna un Uldis Bērziņš

Maija beigās mūsu koledžas lektore Baiba Grīna un docents Uldis Bērziņš viesojās Kauņas lietišķo zinātņu universitātē, kurā lasīja ne tikai lekcijas, bet arī piedalījās eksāmenos.

Baiba: “Šoreiz mana darba grafikā bija gan lasīt lekcijas, gan vienu pilnu dienu pavadīt kā eksaminācijas komisijas loceklim valsts pārbaudījumu sesijā, vērtējot studentes prakses beigās, kārtojot gala eksāmenu dekoratīvajā kosmētikā. Tas man pašai bija ārkārtīgi interesanti, jo iepazinos ar darba struktūru, mācību programmu šai koledžā, varēju novērtēt make up kursā iegūto zināšanu rezultātu un salīdzināt ar mūsu studentu spējām, kursu beidzot. Biju gandarīta par Lietuviešu meiteņu radošumu, un arī par savām studentēm salīdzinājumā, jo viņas ar mazāku stundu skaitu arī spēj sasniegt līdzvērtīgu sniegumu. Lūk, tas kalpo par pamatu mūsu iesāktajai sarunai jau pirms pandēmijas – par kopīgi organizētu čempionātu starp nozares augstskolām, koledžām.”

Savukārt Uldis dalās savā pieredzē: “Vizītes laikā lasīju lekciju par cilmes šūnām, notika diskusija ar studentiem. Noskaidroju tematus, kuri interesētu Kauņas Universitātes studentus, piemēram, par augu cilmes šūnām kosmetoloģijā, senolītiķiem. Prezentējot angļu valodā (es pārsvarā prezentēju latviešu valodā) man bija iespēja novērot kā studenti uztver tēmu, kā reaģē. Kopumā – man bija interesanti uzzināt par studentu ieinteresētību cilmes šūnu lomas izzināšanā un bija interesanti iegūt pieredzi lasot lekciju angļu valodā. Lasot lekciju angļu valodā man radās skaidrība kā es varu uzlabot savu lekcijas angļu valodā – kādi angļu valodas izteicieni labāk auditorijai ir saprotami, tas bija mans “lielais” izaicinājums vizītes laikā.”

%d