Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studiju programmas saņem akreditāciju uz 6 gadiem

“Priecājos informēt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija, uz ilgāko iespējamo termiņu, sešiem gadiem ir akreditējusi Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studiju virzienu „Veselības aprūpe” (2022. gada 14. decembra lēmumam Nr. 2022/35-A).

Ikviens esošais un topošais students var būt drošs, ka pēc studiju beigām saņems starptautiski atzītu, akreditēta studiju virziena Veselības aprūpe augstākās izglītības diplomu.

Koledžas  prioritāte ir studiju kvalitāte, kuras centrā  ir students un pedagogs. Programmas ir pilnveidotas atbilstoši nozares aktuālajām tendencēm. Koledža  apvieno labākos un progresīvākos Latvijas veselības aprūpes nozares  praktiķus, kuri  mācību procesā iekļauj inovācijas no lietišķo pētījumu rezultātiem.  

Lai nodrošinātu konkurētspējīgu izglītību gan latviešu, gan angļu valodā, studiju programmu īstenošanā tiek piesaistīti labākie Latvijas un starptautiskie pedagogi.  

Katru gadu studēt gribētāju skaits pieaug, kas norāda uz  studiju virzienā īstenoto programmu augsto izglītības kvalitāti un sabiedrības  novērtējumu. 

Lepojamies un apsveicam koledžas personālu un studentus ar sasniegtajiem rezultātiem un ieguldīto darbu”.

SKK direktore Inguna Kaļķe

%d