Mūsu docētāji apmeklē vienu no vadošajām ādas diagnostikas iekārtu ražošanas kompānijām pasaulē – Cortex Technology

Attīstot tālāk jaunās programmas, uz pierādījumiem balstīti pētījumi ir daļa no mūsu plānotās attīstības. Par cik tām ir nepieciešamas diagnostikas iekārtas, uz Dāniju izpētē devās mūsu lektore dr. Ilze Jākobsone un docents dr. biol.Uldis Bērziņš.

“Mobilitātes laikā bija iespēja ne tikai apmeklēt pašu ražotni un apskatīt iekārtu ražošanas procesu no pašiem pirmsākumiem līdz nosūtīšanas pasūtītājam brīdim, bet arī apgūt šo iekārtu lietošanas pamatus.  Piedalīšanās Erasmus+ profesionālās pilnveides mobilitātē man kā profesionālim deva papildus zināšanas ādas ultrasonogrāfijā, tās datu interpretācijā, dažādu ādas kvantitatīvo un kvalitātīvo rādītāju noteikšanā un izvērtēšanā. Šāda pieredze  paplašina gan manas personīgās zināšanas, gan ļauj man tās nodot tālāk studējošiem. Uzskatu, ka SKK ieguvumi, iegādājoties ādas diagnostikas iekārtu un apmācot studējošos tās lietošanā, paplašinās iespējas veikt precīzus mērījumus, kurus tālāk var izmantot zinātniskajā darbībā, paaugstinot gan SKK, gan studējošo konkurētspēju”, tā par savu mobilitātes pieredzi dalās dr. Jākobsone.

Savukārt, Uldis Bērziņš piebilst, ka Starptautiskā kosmetoloģijas koledžas virzība ir “uz pierādījumiem balstīta kosmetoloģija”. Viens no pierādījumu iegūšanas veidiem kosmetologījā ir ādas fizikālie izmeklējumi. Uzņēmums “Cortex Technology” (tekstā,- CORTEX) ir viena no vadošajām ādas diagnostikas iekārtu ražošanas kompānijām pasaulē. 1. Ņemot vērā: Dānijas ģeogrāfisko tuvumu Latvijai, kompānijas pieredzi (vairāk kā 30 gadu) 2. un ražoto iekārtu pielietojuma aprakstu zinātniskās publikācijās 3,- izvēlējos apmeklēt tieši CORTEX, kopā ar kolēģi Dr. Ilzi Jākobsoni.”

%d bloggers like this: