Arī mūsu koledžas lektoriem ir šad tad jāizkāpj no komforta zonas, lai pilnveidotos un gūtu jaunu pieredzi

Pavasaris ir ļoti aktīvs laiks mūsu sadarbības partnervalstīs un universitātēs. Tiek organizētas docēšanas mobilitātes un starptautiskās dienas. Uz Kauņu marta sākumā Erasmus plus mobilitātes ietvaros devās divas mūsu lektores Ina Aišpure un Kristīne Pētersone, kuras dalījās ar savu pieredzi un novadīja vieslekcijas Lietuvas studentiem.

Ar savu pieredzi dalās Ina: “Esot daļai no šī Erasmus+ projekta es apjautu, cik nozīmīgu lomu mūsu dzīvēs spēlē pareizā laikā pareizi izdarīti lēmumi un nebaidīšanās no nezināmā. Šis apmaiņas braucies man deva iespēju iepazīties ar citu lektoru pieredzes stāstiem. Aizņemties viņu efektīvākās mācīšanas tehnikas paņēmienus, kā likt saviem studentiem uzdrošināties domāt kritiski, veicināt “out of box” pieeju lietām un pārvarēt savas bailes no nezināmā – piemēram, runāt angliski vai izkāpt no savas komforta zonas. Guvu ieskatu, kā mainās cilvēka uztvere atkarībā no ģeogrāfiskā izvietojuma, tradīciju īpatnībām un gatavībai būt globāli atvērtam.

Lielākais ieguvums pēc šī pasākuma ir personiskie kontakti pasaules mērogā, kā arī starpskolu sadarbības. Sadarbības starp studentiem un pasniedzējiem, kas iespējamas gan virtuālajā, gan realajā vidē. Sadarbības, kuras spēj sniegt mūsu studentiem doties praksē un zināšanu apmaiņās ārzemēs. Arī kā lektoram, šis ir lielisks izaicinājums pārbaudīt, vai Tu spēj pielāgoties jauniem “spēles noteikumiem” un būt tik fleksibls, lai būtu interesants un aizsniegtos līdz Tev nepazīstamai publikai, Tev nepazīstamos apstākļos.”

Kristīne, savukārt, piebilst, ka Erasmus + docēšanas mobilitātes ietvaros bija iespēja vērot citu pasniedzēju lekcijas, kā arī vadīt pašai lekcijas angļu valodā Medicīnas fakultātes studentiem. Tas deva iespēju pilnveidot savas pasniegšanas prasmes un iedvesmoties jaunām pasniegšanas tehnikām.

Medicīnas fakultātes vadītāja Žaneta Mickiene ar kolēģiem laipni uzņēma savas fakultātes ietvaros, kā arī dalījās ar savu pieredzi studiju procesā. Tas bija interesanti salīdzināt vienas jomas aktualitātes dažādās valstīs. Šādi apmaiņas braucieni ļauj paplašināt skatījumu un pārņemt labās prakses piemērus, ieviešot tos nosūtošās iestādes aktīvajā praksē. Manuprāt, šādos apmaiņas braucienos ir būtiski doties un ieguvējs ir gan pasniedzējs, gan abas iestādes. Protams, strādāt sev neierastā valodā ar citas nacionalitātes studentiem, tas vienmēr izaicinājums. Man tā bija pirmā lekcija angļu valodā. Taču kopumā, esmu priecīga, ka pieņēmu izaicinājumu. Tā kā gala rezultātā, uzdevums bija viegli izpildāms un ir iegūta jauna pieredze.


%d