Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 28.aprīlī pievienojās “Misija Nulle” iniciatīvai un paraksta hartu

Misija Nulle ir darba devēju novērtēta. Esošajiem 50 iniciatīvas dalībniekiem un informatīvajiem atbalstītājiem 28. aprīlī pievienojās un Misijas Nulle hartu parakstīja vēl 28 atbildīgi uzņēmēji un nozares atbildīgā Labklājības ministrija, publiski apliecinot mērķi ieviest un ievērot darbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība. Kopā šie darba devēji ikdienā veido ietekmi uz teju 34 tūkst. darbinieku, kas ir aptuveni 4% no Latvijā nodarbinātajiem.

Misija Nulle veicina darba devēju, darbinieku, atbildīgo institūciju un organizāciju sadarbību un izrietoši sabiedrības izpratnes maiņu, lai Latvijā veselības un drošības kultūru stiprinātu un uzlabotu. Iniciatīvas ilgtermiņa mērķis ir izaugt līdz kustībai, kas apvieno darba devējus, kuri nodarbina vismaz 50% jeb aptuveni 400 tūkst. strādājošo Latvijā, un savām aktivitātēm caurviju īsteno hartā nostiprinātos principus.

Iniciatīva nosprauž vienotu mērķi – padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību, mazinot darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski samazinot arī nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz nulli un preventīvi ieviešot pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Avots: http://www.misijanulle.lv/

%d bloggers like this: