ISO 9001: 2015 kvalitātes sertifikāts tiek pagarināts jau ceturto gadu

Kvalitāte ir mūsu koledžas viens no stūrakmeņiem un jau ceturto gadu pēc kārtas saņemam apliecinājumu, ka sekmīgi uzturam ISO 9001:2015 sertifikātu. Arī šogad veiksmīgi ir iziets audits un tas ir pagarināts bez nevienas neatbilstības.

ISO 9001 – KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA

Pieaugot prasībām pēc kvalitātes, uzņēmumiem un organizācijām jāspēj nodrošināt klientu prasībām atbilstošus pakalpojumus un preces. Visefektīvākais veids kā sasniegt šos mērķus, ir kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši starptautiski atzītam ISO 9001 standartam.

Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts apliecina, ka organizācijā ir noteikta kārtība, kādā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā pilnīgai izpildei. Ieviesta un sertificēta ISO 9001 Kvalitātes Vadības sistēma dod Jūsu uzņēmumam papildus iespējas piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, uzlabot kvalitāti un nepārtraukti attīstīties.

Avots: https://www.bureauveritas.lv/pakalpojumi/kvalitate-darba-drosiba-vide/kvalitates-vides-darba-drosibas-sertifikacija

%d bloggers like this: