RESERTIFIKĀCIJA – SOLI PA SOLIM

Skaistumkopšanas speciālistu resertifikācijas noteikumi:

Profesionālā darbība sertifikāta derīguma termiņa laikā Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir vismaz 3 gadi.

Skaistumkopšanas speciālistam sertifikāta derīguma termiņa laikā nepieciešams iegūt 150 tālākizglītības punktus.

Resertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 1. Resertifikācijas lapa (3.pielikums ar aizpildītu I un II daļu), lejupielādēt šeit
 2. Iesniegums sertifikācijas komisijai (pievienot iesniegumā norādītos dokumentus). Lejupielādēt šeit
 3. Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā pamatspecialitātē (atspoguļo sertifikāta derīguma termiņa laikā atbilstoši amata aprakstam veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti). Lejupielādēt šeit
 4. Derīga Ārstniecības Personu reģistra apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
 5. Izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti;
 6. Izglītības iestādes izsniegta izziņa par izglītības programmas apguvi (ja vienlaikus kārto ar sertifikācijas eksāmenu);
 7. Laulības apliecības kopija, ja diploma uzvārds atšķiras no esošā.
 8. Maksājuma apliecinoša dokumenta kopija par 48,38 EUR (rekvizīti ir pieejami šeit)

Iesniedzot dokumentus sertifikācijai, pievērst uzmanību sekojošam:

 1. Ailē, kurā tiek prasīta profesionālā kvalifikācija, Jums jānorāda – Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā);
 2. Ailē, kurā tiek prasīts kvalifikācijas līmenis, Jums jānorāda – ceturtais (4.) kvalifikācijas līmenis;
 3. Dokumenti resertifikācijai jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām;Piemēram, ja sertifikāts specialitātē ir derīgs līdz 12.06.2016., tad dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12.03.2016. Šāda kārtība ir noteikta, lai tiktu ievērots sertifikāta derīguma nepārtrauktības princips, kamēr tiek izieta resertifikācijas procedūra spēkā ir iepriekšējais sertifikāts. Jaunais sertifikāta derīguma termiņš turpināsies nevis no sertifikācijas komisijas sēdes datuma, bet gan no iepriekšējā sertifikāta derīguma beigu datuma. Piemērā minētajā gadījumā pēc resertifikācijas jaunā sertifikāta termiņš būtu 12.03.2021.
 4. Iesniedzot dokumentus resertifikācijai, jābūt iegūtiem 150 tālākizglītības punktiem.
 5. Maksa par sertifikāciju – 48,38 EUR (Maksājums veicams uz: biedrība “Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija”, reģ. Nr. 40008133797, Graudu iela 68, Rīga. Banka: A/S SEB Banka Konts: LV35UNLA0050020589538

Gadījumos, ja resertificējamais skaistumkopšanas speciālists neiesniedz laikus visus dokumentus un nav veicis apmaksu, viņam ir jākārto eksāmens!

%d bloggers like this: