SERTIFIKĀCIJA – SOLI PA SOLIM

Kāpēc nepieciešama sertifikācija? 

Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

 1. Sertifikācijas lapa (2.pielikums ar aizpildītu I un II daļu), lejupielādēt sertifikacijas lapa 2.pielikums;
 2. Iesniegums. Lejupielādēt iesniegums;
 3. Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā pamatspecialitātē (atspoguļo veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti apmācības periodā). Lejupielādēt profesionalas darbibas parskats;
 4. Derīga Ārstniecības Personu reģistra apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
 5. Izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti;
 6. Izglītības iestādes izsniegta izziņa par izglītības programmas apguvi (ja vienlaikus kārto ar sertifikācijas eksāmenu);
 7. Laulības apliecības kopija, ja diploma uzvārds atšķiras no esošā.
 8. Neatliekamās palīdzības kursu apliecības kopija;
 9. Maksājuma apliecinoša dokumenta kopija par 59, 76 EUR (rekvizīti ir pieejami šeit)

Iesniedzot dokumentus sertifikācijai, pievērst uzmanību sekojošam:

 1. Ailē, kurā tiek prasīta profesionālā kvalifikācija, Jums jānorāda – Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā);
 2. Ailē, kurā tiek prasīts kvalifikācijas līmenis, Jums jānorāda – ceturtais (4.) kvalifikācijas līmenis;
 3. Maksa par sertifikāciju – 59,76 EUR (Maksājums veicams uz: biedrība “Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija”, reģ. Nr. 40008133797, Graudu iela 68, Rīga. Banka: A/S SEB Banka Konts: LV35UNLA0050020589538

Noderīgi:

Advertisements
%d bloggers like this: