Absolventu prakse (Graduate Traineeships)

Kas ir absolventu prakse (stažēšanās)?

Erasmus prakse ļauj jaunajiem augstskolas absolventiem praktizēties kādā uzņēmumā citā Eiropas valstī periodā no diviem līdz 12 mēnešiem.

Erasmus prakse sniedz iespēju absolventiem iegūt praktisku pieredzi apgūtajā studiju programmā un pēc prakses beigām pat turpināt darbu tajā pašā uzņēmumā.

Erasmus prakses atbalsta Eiropas Komisija un tā ietver Erasmus stipendiju.

Prakse ārzemēs tiek atbalstīta līdz vienam gadam pēc augstskolas beigšanas.

Kāpēc? Ko es iegūšu no šīs prakses?

Erasmus prakse ir lieliska iespēja iegūt darba pieredzi starptautiskā vidē un praktizēt visas zināšanas, kas iegūtas studējot.

Dzīvot un strādāt citā valstī ir lieliska iespēja attīstīties personīgi un akadēmiski, iepazīt kultūru un iemācīties un/vai uzlabot svešvalodu prasmes.

Prakse ievērojami uzlabos tavu CV, jo varēsi norādīt starptautisku nodarbinātības pieredzi.

Tā var uzlabot tavu nodarbinātības potenciālu un sniegt darba iespējas uzreiz pēc prakses.

Prakses tiek finansētas, tāpēc saņemsi Erasmus stipendiju un, iespējams, papildu samaksu no darba devēja.

Kā?

Varat meklēt prakses iespējas dažādos veidos, piemēram:

Jautājot SKK pēc saraksta ar prakses piedāvājumiem;

Tieši sazinoties ar darba devējiem vai kompānijām citās valstīs (pa e-pastu vai telefonu);

Atsaucoties uz prakses piedāvājumiem, kurus darba devēji publicējuši savās mājaslapās vai citās vietnēs;

Sazinoties ar atpazīstamu darbā iekārtošanas aģentūru, kura palīdzēs atrast un sarunāt piemērotu prakses vienu. Šādas aģentūras parasti prasa maksāt par saviem pakalpojumiem.

Kad?

Praksei jābūt ilgumā no 2 līdz 12 mēnešiem un tā nedrīkst turpināties ilgāk kā gadu pēc augstskolas absolvēšanas.

Kur?

Erasmus prakse var notikt jebkurā Eiropas savienības dalībvalstī un jebkāda veida uzņēmumā vai organizācijā (ar ļoti retiem izņēmumiem).

Studentiem jājūtas brīviem izvēlēties iet praksē tādā vietā, kādā paši vēlas.

Izņēmumi

Erasmus praksi nevar iet sekojošajās organizācijās:

  • Eiropas institūcijās (piemēram, Eiropas Komisija)
  • Organizācijās, kas koordinē ES programmas (piemēram, Valsts aģentūras), lai izvairītos no interešu konflikta un/vai dubulta finansējuma
  • Nacionālās diplomātiskās pārstāvniecībās (vēstniecība / konsulāts)

Finansējums

Ikmēneša stipendijas apmērs ir proporcionāls dzīvošanas izmaksām galamērķa valstī, pamatojoties uz Eiropas Komisijas aprēķiniem. 

Tevis paša atbildībā ir atrast naktsmītni un plānot ikdienas izmaksas, lai iekļautos piešķirtajā finansējumā.

Pirms došanās praksē:  

Pirms dosies praksē, saņemsi prakses līgumu, kas iekļaus konkrētu prakses programmu, un ko parakstīsi tu, SKK un prakses uzņēmums.

Prakses beigās:

Absolventi saņems prakses sertifikātu.

Jo ātrāk, jo labāk!

Jo ātrāk sāc gatavoties Erasmus praksei, jo lielāka iespēja, ka atradīsi sev piemērotu uzņēmumu. Uz prakses vietām ir liels konkurss, tāpēc ieteicams procesu sākt pēc iespējas ātrāk.

%d