ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

Pirmā  līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Ārstnieciskā masāža”. Studiju virziens “ Veselības aprūpe”, kvalifikācija – masieris.

AR VIDĒJO IZGLĪTĪBU

Pieteikumu iesniegšana no 06.11.2023. līdz 15.01.2024.. Piesakies iepriekš un nāc uz klātienes konsultāciju par studijām koledžā.

 • Brīvdienu studijas (piektdiena, sestdiena no 9:00 – 19:00) 2 gadi un 3 mēneši

JŪS IEGŪSIET

 • IespējU atzīt iepriekšējā izglītībā apgūtus studiju kursus: https://skk.lv/atzisana/
 • Prestižu un pieprasītu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību
 • Ceturto valsts profesionālo kvalifikācijas līmeni un 5 Eiropas kvalifikācijas līmeni.
 • Starptautiski atzītu diplomu.

Ārstnieciskās masāžas programmas absolventi saņem valsts akreditētu diplomu un Pasaules masāžas federācijas diplomu. 

JŪS  IEKĻAUS  ĀRSTNIECĪBAS  PERSONU  REĢISTRĀ, kas pavērs plašas iespējas profesionālajai darbībai.

PAR JŪSU TĀLĀKO IZGLĪTĪBU RŪPĒSIES

STUDIJU PROCESĀ JŪS APGŪSIET 

 • Vispārizglītojošie: Uzņēmējdarbība, Svešvalodas, Saskarsmes psiholoģija
 • Nozares medicīnas: Anatomija, Fizioloģija, Internā medicīna, Vispārējā patoloģija, Mikrobioloģija, Pediatrija, Farmakoloģija, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Traumatoloģija un ķirurģija, Neiroloģija
 • Profesionālie: Fizioterapija, Fizikālā terapija, Ārstnieciskās masāžas, Klīniskās prasmes un metodes, Holistiskā pieeja un masāžas

STUDIJU KURSA KATALOGS IR ATRODAMS ŠEIT

 KOLEDŽAS ABSOLVENTI

 • Strādā ārstniecības iestādēs Latvijā un ārzemēs;
 • Uzsāk savu uzņēmējdarbību, privātprakses Veselības nozarē;
 • Turpina mācības citās augstākās izglītības iestādēs

MĒRĶIS

Sagatavot profesionālus un pasaulē konkurētspējīgus  īsā cikla profesionālās augstākās izglītības  un kvalifikācijas “Masieris” speciālistus

UZDEVUMI

 • Sagatavot studentus atbilstoši Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta un profesijas standarta” Masieris” kvalifikācijas prasībām
 • Nodrošināt studiju programmas satura un studiju procesa attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām
 • Motivēt studentus nepārtrauktai profesionālās meistarības pilnveidei.
 • Nodrošināt studentiem iespēju turpināt pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās, lai iegūtu sestā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:

 • Izprot globālās tendences veselības aprūpes un ārstnieciskās masāžas jomā
 • Izprot savas profesijas higiēnas un drošības noteikumus, profesionālo ētiku
 • Spēj pielietot komunikācijas stratēģijas dažādās saskarsmes situācijās
 • Izprot cilvēka anatomiju, fizioloģiskos un vispārējos patoloģiskos procesus. Spēj saskatīt likumsakarības starp pacienta dzīvesveidu un veselības stāvokli.
 • Prot ievākt anamnēzes datus, spēj patstāvīgi izvērtēt pielietojamo masāžas veidu, tehnikas, indikācijas un kontrindikācijas, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim, spēj sniegt rekomendācijas
 • Spēj veikt atbildīgu uzņēmējdarbību
 • Savā darbā spēj ieviest jaunākos, uz pierādījumiem balstītus, veselības aprūpes jomas pētījumus

 

Programma “Ārstnieciskā masāža” akreditēta līdz līdz 2028. gada decembrim

%d bloggers like this: