UZŅEMŠANA

Pirmā UZŅEMŠANA jaunajā studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” sāksies  no 2018. gada 08. janvāra  līdz 25. janvārim! 

 Studiju ilgums:    2 gadi un 3 mēneši _ nepilna laika klātiene vai  *1 gads un 3 mēneši

*  Pretendentiem ar iepriekš iegūtu vismaz 1. līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību- studiju kursu atzīšana.

Studiju dienas:     Piektdiena un Sestdiena  no plkst. 9:00-18:50

Studiju maksa:     100 eiro mēnesī

Apgūstamie studiju kursi: Klīniskās vadlīnijas specialitātē, Ārstnieciskās un alternatīvās masāžas, Fizioterapija un rehabilitācija u.c.; Medicīnas bloks: Anatomija, Internā medicīna, pataloģijas, Higiēna u.c.;  Uzņēmējdarbības bloks, Darba drošība u.c. Prakse .

Masieris strādā: Rehabilitācijas un veselības aprūpes iestādēs. Praktizē, kā pašnodarbināta persona.

Nākot uz koledžu pieteikties studijām pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopija (uzrādot oriģinālu):
  1. CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā;
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.
 3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 4. 3 foto ( 3 x 4 cm);
 5. Pieteikuma anketa ( aizpilda koledžā iesniedzot dokumentus);
 6. Reflektantiem, kuri beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojušo latviešu valodas Centralizēto eksāmenu – Valsts valodas prasmes apliecība;
 7. Personas Medicīnas grāmatiņa;
 8. Potēšanas pase (ar ierakstu par saņemto ‘B hepatīta’ pasi. Personas, kuras ir pārslimojušas B hepatītu, iesniedz ģimenes ārsta izziņu;
 9. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai kopiju – uzrādot oriģinālu;
 10. Reģistrācijas maksas ( 20,00 euro) apliecinošs dokuments, par naudas ieskaitīšanu SKK bankas kontā.
 11. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms) uzrādot oriģinālu.

Advertisements
%d bloggers like this: