UZŅEMŠANA

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kad sāksies mācības? Masieriem mācības sāksies 2024. gada 2. februārī

Cik ilgi un kurās dienās norisināsies studijas?


Studiju ilgums Studiju dienas un laiks
Nepilns laiks2 gadi un 3 mēneši1) brīvdienu grupapiektdienās un sestdienās no plkst. 9:00 – 19:00.
2) vakara grupa – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 16:20 – 21:10
Pilns laiks2 gadiDienas grupaPirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.9.00-16.00

Kad jāiesniedz dokumenti?

Dokumentus var iesniegt no 6. novembra https://skk.ipas.lv/Uznemsana

Līgumi tiek parakstīti ar e-parakstu (ja vēl nav, piesakies bez maksas: https://mobile.eparaksts.lv/login).

Ko darīt, ja ir pazaudēts/nevarat atrast/nozagts vidusskolas atestāts?

Diemžēl bez vidusskolas atestātā nevaram uzņemt koledžā. Tāpēc ir jāiegūst atestāta dublikāts. Arī tad, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība.

Lai saņemtu apliecības par vispārējo pamatizglītību vai atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikātu, ar iesniegumu ir jāvēršas tajā skolā, kas ir izsniegusi izglītības dokumenta oriģinālu.

Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad dokumenta dublikātu var noformēt attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā. To paredz MK noteikumi Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”.

Kā notiek uzņemšanas konkurss?

Reflektants iesniedz dokumentus konkursam, komisija izvērtē un informē par rezultātu.

Reflektantu pieteikumu iesniegšana06.11.2023. līdz 15.01.2024.
Imatrikulācijas komisijas uzņemšanas rezultātu izsludināšana16.01.2024.
Reģistrēšanās studijām, līgumu slēgšana17.01.2024.-19.01.2024.
Iemaksāta studiju maksa22.01.2024.

Par praksi

Programmā “Ārstnieciskā masāža” praksei būs 640 akadēmiskās stundas studiju noslēgumā.

Sociālā prakse 40 akadēmiskās stundas (SKK organizētās vieslekcijas veselības, pasākumi aprūpes virzienā programmas apguves laikā)

Klīniskā prakse ārstniecības iestādē  600 akadēmiskās stundas studiju noslēgumā

Pieteikuma anketa: https://skk.ipas.lv/Uznemsana

Uzņemam reflektantus, kuriem ir iegūta vismaz vidējā izglītība.

Iesniegumus pieņem no reflektantiem:

1. kuriem vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāka par:

·              10 ballu sistēmā – 4 ballēm;

·              5 ballu sistēmā – 3 ballēm.

2. kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (CE) – matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā,   ir ieguvuši kopvērtējumā ne zemāk kā:

·              piecus procentus (sertifikāti, kas iegūti līdz 2021./2022. gadam),

·              10 procentus (2022./2023. mācību gadā),

·              15 procentus (no 2023./2024. mācību gada),

·              ne zemāka kā E līmeņa sertifikātus (sertifikāti, kas iegūti līdz 2004. gadam)

Papildus informācija pa tālruni: + 371 26378425.

Pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts;
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikāts:
  1. CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā;
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.
 3. Ieskenēta pase vai pases foto;
 4. Ieskanēts foto;
 5. Reflektantiem, kuri beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojušo latviešu valodas Centralizēto eksāmenu – Valsts valodas prasmes apliecība;
 6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 7. Reģistrācijas maksas (40,00 EUR) apliecinošs dokuments par naudas ieskaitīšanu SKK bankas kontā.
 8. Ja ir iegūta augstākā izglītība – diploms un tā pielikumi vai akadēmiskā izziņa.

Par iepriekš apgūtu augstākās izglītības kursu atzīšanu lasīt šeit: https://skk.lv/atzisana/ 

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024.

Uzņemšanas noteikumi 2024/2025

Maksājums 40 EUR veicams uz:

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”

Adrese: Rīga, Graudu iela 68, LV-1058

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40003253478

Norēķinu konts:  LV65PARX0008196160002

Banka: AS „CITADELE BANKA”

Bankas SWIFT kods: PARXLV22

%d