UZŅEMŠANA

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kad sāksies mācības?

Masieriem mācības sāksies 2022. gada 4. februārī

Cik ilgi un kurās dienās norisināsies studijas?

Studiju ilgums – 2 gadi un 3 mēneši.

Ar medicīnisko izglītību, ja tiek pielīdzināti vai atzīti iepriekšējā izglītībā apgūtie studiju kursi, iespējams studijas uzsākt vēlākajos posmos.

Nepilna laika studijas norisināsies piektdienās un sestdienās no plkst. 9:00 – 19:00.

Kad dokumenti jāiesniedz?

Dokumentus var iesniegt no 1. decembra https://skk.ipas.lv/Uznemsana

Ko darīt, ja ir pazaudēts/nevarat atrast/nozagts vidusskolas atestāts?

Diemžēl bez vidusskolas atestātā nevaram uzņemt koledžā. Tāpēc ir jāiegūst atestāta dublikāts. Arī tad, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība.

Lai saņemtu apliecības par vispārējo pamatizglītību vai atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikātu, ar iesniegumu ir jāvēršas tajā skolā, kas ir izsniegusi izglītības dokumenta oriģinālu.

Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad dokumenta dublikātu var noformēt attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā. To paredz MK noteikumi Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”.

Kā notiek uzņemšanas konkurss?

Reflektants iesniedz dokumentus konkursam, komisija izvērtē un informē par rezultātu. Uzņemšanas rezultātu izsludināšana 17.01.2022. Līgumi tiek parakstīti ar e-parakstu.

Par atlaidēm

Par praksi

Programmā “Ārstnieciskā masāža” praksei būs 640 akadēmiskās stundas studiju noslēgumā.

Sociālā prakse 40 akadēmiskās stundas (SKK organizētās vieslekcijas veselības, pasākumi aprūpes virzienā programmas apguves laikā)

Klīniskā prakse ārstniecības iestādē  600 akadēmiskās stundas studiju noslēgumā

Pieteikuma anketa: https://skk.ipas.lv/Uznemsana

Līgumi tiek parakstīti ar e-parakstu.

Uzņemam reflektantus, kuriem ir iegūta vismaz vidējā izglītība.

Iesniegumus pieņem no reflektantiem, kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (tālāk – CE) – latviešu valodā un svešvalodā,   ir ieguvuši ne zemāka kā E līmeņa sertifikātus, kā arī vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāka par 4 ballēm.

Papildus informācija pa tālruni: + 371 26378425.

Pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts;
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikāts:
  1. CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā;
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.
 3. Pases kopija;
 4. Ieskanēts foto;
 5. Reflektantiem, kuri beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojušo latviešu valodas Centralizēto eksāmenu – Valsts valodas prasmes apliecība;
 6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 7. Reģistrācijas maksas (30,00 EUR) apliecinošs dokuments par naudas ieskaitīšanu SKK bankas kontā.
 8. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošs dokuments (diploms).

Uzņemšanas noteikumi 2020./2021

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023

%d bloggers like this: