UZŅEMŠANA

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kad sāksies mācības? Masieriem mācības sāksies 2023. gada 3. februārī

Cik ilgi un kurās dienās norisināsies studijas?


Studiju ilgums Studiju dienas un laiks
Nepilns laiks2 gadi un 3 mēnešipiektdienās un sestdienās no plkst. 9:00 – 19:00.
Pilns laiks2 gadiPirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.9.00-16.00

Kad jāiesniedz dokumenti?

Dokumentus var iesniegt no 28. novembra https://skk.ipas.lv/Uznemsana

Ko darīt, ja ir pazaudēts/nevarat atrast/nozagts vidusskolas atestāts?

Diemžēl bez vidusskolas atestātā nevaram uzņemt koledžā. Tāpēc ir jāiegūst atestāta dublikāts. Arī tad, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība.

Lai saņemtu apliecības par vispārējo pamatizglītību vai atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikātu, ar iesniegumu ir jāvēršas tajā skolā, kas ir izsniegusi izglītības dokumenta oriģinālu.

Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad dokumenta dublikātu var noformēt attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā. To paredz MK noteikumi Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”.

Kā notiek uzņemšanas konkurss?

Reflektants iesniedz dokumentus konkursam, komisija izvērtē un informē par rezultātu. Uzņemšanas rezultātu izsludināšana 16.01.2023.

Līgumi tiek parakstīti ar e-parakstu (ja vēl nav, piesakies bez maksas: https://mobile.eparaksts.lv/login).

Reģistrēšanās studijām, līgumu slēgšana no 17.01.2023.-19.01.2023.

Par praksi

Programmā “Ārstnieciskā masāža” praksei būs 640 akadēmiskās stundas studiju noslēgumā.

Sociālā prakse 40 akadēmiskās stundas (SKK organizētās vieslekcijas veselības, pasākumi aprūpes virzienā programmas apguves laikā)

Klīniskā prakse ārstniecības iestādē  600 akadēmiskās stundas studiju noslēgumā

Pieteikuma anketa: https://skk.ipas.lv/Uznemsana

Uzņemam reflektantus, kuriem ir iegūta vismaz vidējā izglītība.

Iesniegumus pieņem no reflektantiem, kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (tālāk – CE) – latviešu valodā un svešvalodā,   ir ieguvuši ne zemāka kā E līmeņa sertifikātus, kā arī vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāka par 4 ballēm.

Papildus informācija pa tālruni: + 371 26378425.

Pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts;
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikāts:
  1. CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā;
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.
 3. Ieskenēta pase vai pases foto;
 4. Ieskanēts foto;
 5. Reflektantiem, kuri beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojušo latviešu valodas Centralizēto eksāmenu – Valsts valodas prasmes apliecība;
 6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 7. Reģistrācijas maksas (35,00 EUR) apliecinošs dokuments par naudas ieskaitīšanu SKK bankas kontā.
 8. Ja ir iegūta augstākā izglītība – diploms un tā pielikumi vai akadēmiskā izziņa.

Par iepriekš apgūtu augstākās izglītības kursu atzīšanu lasīt šeit: https://skk.lv/atzisana/ 

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024.

%d bloggers like this: