UZŅEMŠANA

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

 

Dokumentu pieņemšana no

2019.gada 7.janvāra līdz 25.janvārim

Darba dienās no 10:00-16:00, Rīgā , Graudu ielā 68.

Nepilna laika studijām – 2 gadi un 3 mēneši

Ar medicīnisko izglītību, ja tiek pielīdzināti vai atzīti iepriekšējā izglītībā apgūtie studiju kursi – 1 gads un 3 mēneši

Uzņemam reflektantus, kuriem ir iegūta:

 • Vidējā izglītība.

Iesniegumus pieņem no reflektantiem, kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (tālāk – CE) – latviešu valodā un svešvalodā,   ir ieguvuši ne zemāka kā E līmeņa sertifikātus, kā arī vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāka par 4 ballēm.

 • Ar augstāko izglītību medicīnas jomā

1.līmenis vai augstāk

Papildus informācija pa tālruni: + 371 26378425.

Seko arī mūsu jaunumiem koledžas mājaslapā : www.skk.lv, un Facebook profilā: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža.

Piesakies iepriekš un nāc uz klātienes konsultāciju par studijām koledža!

Nākot uz koledžu pieteikties studijām, pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopija (uzrādot oriģinālu):
  1. CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā;
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.
 3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 4. ieskanēts foto 
 5. Pieteikuma anketa ( aizpilda koledžā iesniedzot dokumentus);
 6. Reflektantiem, kuri beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojušo latviešu valodas Centralizēto eksāmenu – Valsts valodas prasmes apliecība;
 7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai kopiju – uzrādot oriģinālu;
 8. Reģistrācijas maksas ( 20,00 euro) apliecinošs dokuments, par naudas ieskaitīšanu SKK bankas kontā.
 9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms) uzrādot oriģinālu.

%d bloggers like this: