UZŅEMŠANA

Studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

Ziemas uzņemšana no 2020.gada 16.novembra līdz 2021. gada 23.janvārim nepilna laika studijām brīvdienās (V,VI no (9:00 – 19:00).

Pieteikuma anketa: https://skk.ipas.lv/Uznemsana

Studiju ilgums – 2 gadi un 3 mēneši. Ar medicīnisko izglītību, ja tiek pielīdzināti vai atzīti iepriekšējā izglītībā apgūtie studiju kursi, iespējams studiju laiku pielāgot.

Uzņemam reflektantus, kuriem ir iegūta vismaz vidējā izglītība.

Iesniegumus pieņem no reflektantiem, kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (tālāk – CE) – latviešu valodā un svešvalodā,   ir ieguvuši ne zemāka kā E līmeņa sertifikātus, kā arī vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāka par 4 ballēm.

Papildus informācija pa tālruni: + 371 26378425.

Seko arī mūsu jaunumiem koledžas mājaslapā : www.skk.lv, un Facebook profilā: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža.

Piesakies iepriekš un nāc uz klātienes konsultāciju par studijām koledžā!

Pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts;
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikāts:
  1. CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā;
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.
 3. Pases kopija;
 4. Ieskanēts foto;
 5. Reflektantiem, kuri beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojušo latviešu valodas Centralizēto eksāmenu – Valsts valodas prasmes apliecība;
 6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 7. Reģistrācijas maksas (25,00 EUR) apliecinošs dokuments par naudas ieskaitīšanu SKK bankas kontā.
 8. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošs dokuments (diploms).

Uzņemšanas noteikumi 2020./2021

%d bloggers like this: