Programma

Profesionālā l.līmeņa augstākās izglītības programma

”Ārstnieciskā masāža”

Izglītība 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība.  
Kvalifikācija:  Masieris  
Kvalifikācijas līmenis 5. LKI  
Akreditācija Līdz 2019.gadam 18.jūnijam.  (pamatojoties uz MK grozījumiem Augstskolu likumā, termiņš pagarināts līdz 31.12.2021).
Apmācību valoda Latviešu  
STUDIJU ILGUMS  2 gadi pilna laika klātienes studijas;(Pr, Ot, Tr, Ce)

2,3 gadi nepilna laika klātienes studijas (vakara (Pr, Ot, Tr, Ce)

 Šobrīd uzņemšana brīvdienu grupai. Apmācības notiek piektdienās, sestdienās.
 STUDIJU ILGUMS

Ar augstāko izglītību medicīnas jomā(1.līmenis vai augstāk):

 1,3 gadi nepilna laikā klātienes studijas;

 

 Iepriekšējā izglītība
 Vidējā  

Profesijas standarts: prof_stand Masieris standarts

 JŪS IEGŪSIET:

  • Prestižu un pieprasītu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību
  • Ceturto valsts profesionālo kvalifikācijas līmeni un 5 Eiropas kvalifikācijas līmeni.
  • Starptautiski atzītu diplomu.

JŪS  IEKĻAUS  ĀRSTNIECĪBAS  PERSONU  REĢISTRĀ, kas pavērs plašas iespējas profesionālajai darbībai.

Par Jūsu tālākizglītību rūpēsies Latvijas Fizikālās Medicīnas asociācija ( www.lfma.lv)

STUDIJU PROCESS

1. studiju gadā : Studiju kursi

Anatomija, Veselības mācība, Neatliekamā un Pirmā palīdzība, Mikrobioloģija, higiēna un infekciju kontrole, Fizioloģija, Erganomika – Darba vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija un ētika,  Angļu valoda, Uzņēmējdarbības pamati, Profesionālā terminoloģija, Ievads studijās un pētniecībā, Civilā aizsardzība, Personālvadība un tiesību pamati. Vispārējā pataloģija, Farmakoloģija, Pediatrija, Dermatoloģija.Klīniskās vadlīnijas Veselības aprūpē specialitātē. Holistiskā medicīna un alternatīvās masāžas.

2.studiju gadā : studenti turpina apgūt medicīnisko jomu, uzsāk mācības un iegūst profesionālās prasmes un iemaņas praktiskajās nodarbībās. Studiju gads noslēdzas ar ievadpraksi specialitātē.

Lietišķā informātika, Projektu vadības kurss, Otra svešvaloda, Internā medicīna, Fizioterapija un rehabilitācija, Ārstnieciskās masāžas, klīniskās prasmes un metodes.

*Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām, inovācijām nozarē un normatīvajiem aktiem.

Studiju noslēgumā Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studenti kārto Valsts noslēguma pārbaudījumu t.sk. tiek aizstāvēts Praktiski pētnieciskais kvalifikācijas darbs!

Tava  karjera pēc Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas absolvēšanas:

  • Tiksi iekļauts Ārstniecības personu reģistrā un varēsi strādāt medicīnas jomā.
  • Iegūsi Latvijas Republikā un Starptautiski atzītu Skaistumkopšanas speciālista diplomu.
  • Varēsi strādāt dažādos medicīnas centros un skaistumkopšanas salonos gan Latvijā, gan ārzemēs.
  • Varēsi uzsākt savu uzņēmējdarbību veselības nozarē.
  • Celt savu profesionalitātes līmeni piedaloties dažādos kursos, semināros un konferencēs.
  • Turpināt mācības kādā citā augstākās izglītības iestādē.

! Ārstniecības personām ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo izglītību ir iespēja nokārtot CIBTAC testu. CIBTAC – (Confederartion of International Beauty Therapy & Cosmetology) ir starptautiska eksaminācijas institūcija, kas rūpējas par apmācību kvalitāti skaistumkopšanas, komplementārās un sporta terapijas nozarēs.

%d bloggers like this: