STUDIJU KURSU KATALOGS MASĀŽĀ

Studiju kursa katalogs ir atrodams ŠEIT

STUDIJU KURSI, KURUS JŪS APGŪSIET:

1.kursā

 • Saskarsmes psiholoģija un profesionālā ētika
 • Ergonomika, darba un vides  aizsardzība
 • Civilā aizsardzība
 • Profesionālā terminoloģija
 • Pedagoģija un Pētniecība
 • Profesionālā angļu valoda
 • Neatliekamā palīdzība
 • Anatomija
 • Fizioloģija
 • Mikrobioloģija, infekciju slimības
 • Farmakoloģija
 • Pediatrija
 • Klīniskās vadlīnijas
 • Ārstnieciskās masāžas, klīniskās prasmes un metodes I

2. kursā:

 • Otrā svešvaloda
 • Informāciju tehnoloģijas, datu apstrāde, biometrija
 • Uzņēmējdarbība
 • Vispārējā patoloģija
 • Internās slimības
 • Traumatoloģija un ķirurģija
 • Neiroloģija
 • Fizioterapija
 • Fizikālā terapija
 • Ārstnieciskās masāžas, klīniskās prasmes un metodes II
 • Holistiskā medicīna un alternatīvās masāžas
 • Brīvas izvēles kurss

Kvalifikācijas prakse

Kvalifikācijas darbs

%d bloggers like this: