STUDIJU LAIKI (M)

Studiju ilgums:

Pilna laika studijām – 2 gadi

Nepilna laika studijām – 2 gadi un 3 mēneši

Ar medicīnisko izglītību, ja tiek pielīdzināti vai atzīti iepriekšējā izglītībā apgūtie studiju kursi – 1 gads un 3 mēneši

Brīvdienu grupa  – nepilna laika klātienes studijas 2 gadi un 3 mēneši ( piektdienas un sestdienas)

9:00 – 10:30 – lekcijas (2 akadēmiskās stundas)

10:30 – 10:35 – starpbrīdis

10:35 – 12:05 – lekcijas (2 akadēmiskās stundas)

12:05 – 12:35 – starpbrīdis

12:35 – 14:05 – lekcijas (2 akadēmiskās stundas)

14:05 – 14:10 – starpbrīdis

14:10 – 15:40 – lekcijas (2 akadēmiskās stundas)

15:40 – 15:45 – starpbrīdis

15:45 – 17:15 – lekcijas (2 akadēmiskās stundas)

17:15 – 17:20 – starpbrīdis

17:20 – 18:50 – lekcijas (2 akadēmiskās stundas)

%d