STUDIJU MAKSA (M)

Programmas “Ārstnieciskā masāžā” maksa ir EUR 3087. Maksu par studijām iespējams veikt pa semestriem:

Studiju programma (41722)StudijuStudiju 
1. gads 
Studiju 2.gads
Kopā/EUR
VeidsIlgumsMaksa (EUR)Maksa (EUR)

Pilna laika klātiene
2 gadi1543,51543,53087
Nepilna laika klātiene2 gadi un  3 mēneši1543,51543,53087
DaļasMaksāšanas veids par studiju programmuProgrammas maksa, eiroUz apmaksu 1 daļa, eiro
4 daļāsVienu reizi semestrī3087771,75

Studiju maksā iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības, mācību materiāli, studenta karte, darba krekls, aprīkojums un kosmētika, vieslekcijas un viss cits programmas apguvei nepieciešamais, izņemot darba bikses un apavus, kas jāiegādājas pašam.

Atlaides:

Nr.Atlaide/budžeta vieta/ stipendijaKam atlaide piemērojamaAtlaides apjomsAtlaides priekšmets
1.“Absolventa radinieks”SKK absolventa radiniekiem (bērns, laulātais, vecāki, brālis, māsa) kuri uzsāk studijas SKK no 1. studiju gada (jāuzrāda radniecību apliecinošs dokuments)25%Studiju maksa pirmajam studiju gadam
2.“Studē ar ģimeni”SKK  studējošā vai reflektanta  radiniekam (bērns, laulātais, vecāki, brālis, māsa), kurš uzsāk studijas un  līgumu par izglītības iegūšanu līdz 31.01.2024. (jāuzrāda radniecību apliecinošs dokuments)50%Studiju maksa studiju periodam, kamēr abi radinieki studē
3.’’Uzņēmuma rekomendācija’’Reflektantiem, kuri uzsāk studijas no 1. studiju gada un kuri iesniedz brīvas formas rekomendāciju no uzņēmuma , kas ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) vai Latvijas tūrisma aģentu un operāciju asociācijas (ALTA) biedrs.15%Studiju maksa pirmajam studiju gadam
4.’’JAL (“Junior Achievement Latvia”) uzvarētājs’’Reflektantiem, kuri uzsāk studijas no 1. studiju gada un kuri ir 1.-3.vietu ieguvēju komandu dalībniekiJunior Achievement Latvia (turpmāk – JAL)  konkursā “Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums” sākot no 2022.gada100%Studiju maksa pirmajam studiju gadam
5.’’JAL (“Junior Achievement Latvia”) sertifikāts’’Reflektantiem, kuri uzsāk studijas no 1. studiju gada un kuri ieguvuši JAL sertifikātu sākot no 2022.gada50%Studiju maksa pirmajam studiju gadam
%d