STUDIJU MAKSA (M)

Programmas maksa ir EUR 2940. Maksu par studijām iespējams veikt uzreiz pilnā apjomā, par gadu vai par semestri.

Atlaides studiju maksai

  • 10% nākamajam studiju gadam vidējo vērtējumu teicami ieguvušiem studentiem (vidējā svērtā atzīme ir 9, nav akadēmisko un finanšu parādu);
  • 30% kopējai studiju maksai bērniem – bāreņiem;

Studiju maksā iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības, mācību materiāli, studenta karte, darba krekls, aprīkojums un kosmētika, vieslekcijas un viss cits programmas apguvei nepieciešamais, izņemot darba bikses un apavus, kas jāiegādājas pašam.

%d bloggers like this: