STUDIJU MAKSA (M)

Pilna laika klātienes studijas

           EUR  2700 *

Nepilna laika klātienes studijas

          EUR  2700 *

* – Kopējā visas programmas cena

Studiju maksā iekļauts:

  1. Lekcijas un nodarbības;
  2. Mācību materiāli bibliotēkā;
  3. Studiju un lekciju izdales materiāli;
  4. WiFi bezmaksas pieeja;
  5. Studenta ISIC karte;
  6. Darba apģērbs praktiskajām nodarbībām;
  7. Dvieļi praktiskajām nodarbībām;
  8. Profesionālā kosmētika praktiskajām nodarbībām.
  9. Aparatūra praktiskajām nodarbībām.
  10. Semināri un vieslekcijas kvalifikācijas pilnveidei.

Par studijām nepilna laika vakara/dienas studijās iespējams maksāt:

Līdz 2018.gada 31. augustam jāiemaksā drošības nauda viena studiju mēneša maksas apmērā (EUR 100), kas tiek iekļauta kopējā studiju maksā, bet netiek atmaksāta, pārtraucot studijas pirms līguma beigām.

* Studiju ilgums pilna laika klātienes studijām – 2 gadi

* Nepilna laika klātienes studijām 2 gadi un 3 mēneši

%d bloggers like this: