Atzīšana

Studiju kursu atzīšana (pielīdzināšana)

Var atzīt nokārtotos studiju kursus augstākajā izglītībā ar vienādu vai lielāku kredītpunktu skaitu kā SKK.

Iesniegumus iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšanai pieņem līdz katra gada 10. septembrim (rudens semestrim) vai līdz 10. februārim (pavasara semestrim).

Ar SKK studiju kursu sasniedzamajiem rezultātiem var iepazīties te:

Studiju kursu katalogs programmā “Estētiskā kosmetoloģija”: https://skk.lv/studijas/studiju-kursu-katalogs/

Studiju kursu katalogs programmā “Ārstnieciskā masāža”: https://skk.lv/arstnieciska-masaza/studiju-kursu-katalogs/

Iesniegums (elektroniski parakstīts) un tā pielikumi jānosūta uz e-pastu: info@skk.lv

Dokumenti, kuri jāiesniedz atzīšanai:

1. Iesniegums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšanu;

Jānorāda, kurus studiju kursus vēlas atzīt (pielīdzināt). Vienā ailītē SKK, blakus citā augstskolā apgūtie studiju kursi.

2. Pielikumā jāpievieno diploms un diploma pielikums vai akadēmiskā izziņa (var norādīt, ka atrodas personas lietā, ja studēja SKK);

3. Ja diplomā ir cits uzvārds, uzvārda maiņas dokuments;

4. Kursu aprakstu (kurus vēlas atzīt) anotācijas ar sasniedzamajiem studiju rezultātiem vai saites uz kursu aprakstiem. Pēc pieprasījuma arī kursu apraksts no apgūtā kursa.

5. Maksājuma uzdevums.

Atbilstoši cenrādim jāveic maksājums uz SKK kontu 30 EUR.

Maksājuma uzdevuma mērķī norādiet: Augstskolas vai koledžas kredītpunktu atzīšana, Vārds Uzvārds, grupa

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”

Adrese: Rīga, Graudu iela 68, LV-1058

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40003253478

Norēķinu konts: LV90UNLA0050010447586

Ar atzīšanu saistītie normatīvie akti:

— 

%d bloggers like this: