Atzīšana

Citu izglītības iestāžu studiju kursu atzīšana (pielīdzināšana)

Studenti, kuriem ir iegūta augstākā izglītība, var atzīt nokārtotos studiju kursus ar vienādu vai lielāku kredītpunktu skaitu kā SKK.

Iesniegumus iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšanai pieņem līdz katra gada 10. septembrim (rudens semestrim) vai līdz 10. februārim (pavasara semestrim).

Lai atzītu studiju kursus, SKK jāiesniedz iesniegums un jānorāda, kurus studiju kursus vēlas atzīt (pielīdzināt). 

Jāpievieno maksājuma uzdevums, diploms, diploma pielikums (vai jānorāda, ka atrodas personas lietā), kursu aprakstu anotācijas ar sasniedzamajiem studiju rezultātiem vai saites uz kursu aprakstiem. Pēc pieprasījuma arī kursu apraksts no apgūtā kursa.

Atbilstoši cenrādim jāveic maksājums uz SKK kontu 25 EUR.

Maksājuma uzdevuma mērķī norādiet: Augstskolas vai koledžas kredītpunktu atzīšana, Vārds Uzvārds, grupa

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”

Adrese: Rīga, Graudu iela 68, LV-1058

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40003253478

Norēķinu konts: LV90UNLA0050010447586

Iesniegums un tā pielikumi jānosūta uz e-pastu: info@skk.lv

Dokumenti:

%d bloggers like this: