Erasmus+

Apmeklējam Pasaules masāžas federācijas kongresu

March 9, 2020

Erasmus+ programmas ietvaros Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas lektore Dita Bērziņa un direktora vietniece mācību darbā Ilze Blūma devās uz Pasaules masāžas federācijas (World Massage Federation) kongresu Grieķijā. Mobilitāte tika organizēta, lai veicinātu programmas “Ārstnieciskā masāža” un “Estētiskā kosmetoloģija” kvalitātes uzlabošanu, iegūtu jaunus kontaktus, salīdzinātu masieru izglītību pasaulē, iegūtu informāciju par masāžas olimpiādēm pasaulē un iepazīstu federācijas darbību. Kādi bija Ilzes iespaidi, lasiet šeit, bet par Ditas pieredzi – [...]

SKK lektores tiek laipni uzņemtas vizītē VIST universitātē Slovēnijā

January 3, 2020

Gada nogalē Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas lektore Baiba Grīna un docente Ilze Jākobsone, Erasmus+ mobilitātes ietvaros, devās uz VIST augstskolu Ļubļanā, Slovēnijā, kur abas pasniedza lekcijas viņu studentiem un apmainījās pieredzē ar personālu. Lasi šeit par to, kas visvairāk iedvesmoja Baibu un šeit par to, kādus diagnostikas aparātus izmēģināja [...]

SKK lektors Sergejs Akuličs stāsta par Erasmus+ pieredzi Čehijā

December 16, 2019

“Izaicinājumu bija daudz – kā izveidot kontaktu gan ar citas augstskolas mācībspēkiem, gan ar studentiem, kuru dzimtā valoda nav angļu valoda, un kuri mani redz pirmo reizi relatīvi īso laika periodu, kā sagatavot interesantas lekcijas ar pievienotu vērtību studentiem, kuru mācību profils ir nedaudz atšķirīgs no Koledžas, kaut programmās ir ievērojama daļa kopīgo elementu,” stāsta Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas farmakoloģijas lektors Sergejs Akuličs. Šajā decembrī viņš viesojās SKK partneraugstskolā, Tomas Bata universitātē Zlīnā, Čehijā, kur pasniedza lekcijas par farmaceitiskās informācijas [...]