Job

Pedagoga vakance

October 9, 2018

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, izsludina amata konkursu: –uz pedagoga vietu studiju kursā “Terapija”, “Internā medicīna”, “Higiēna”. Konkursam jāiesniedz šādi dokumenti: -Direktoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, -Apstiprinātas dokumentu kopijas, kas apliecina zinātniskos grādus un zinātniskā darba pieredzi; -Dzīves un darba gājums (CV) un publicēto darbu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem; -Citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot pieteikumam, lai labāk raksturotu savu kvalifikāciju. [...]

We are hiring Junior Project Assistant 

September 27, 2017

We are looking for enthusiastic English native speaking person who is comfortable working in team, for part time job up to 20 hours/week. General Summary: Process improvement in healthcare education. Position will manage new projects, facilitating meetings, and working with people in various levels of the company. Develop English programms in college, international cooperation. Helps planning all the events for product and service showcases, developing strategic plans and assessing company performance, research competition to identify threats and opportunities, [...]