Par mums

Svinīgi noslēdzies SKK 21. izlaidums

February 19, 2019

15. februāris 2019 gads. Latviešu Biedrības nama Baltā zāle. Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas izlaidums. Sveicam un vēlam šī izlaiduma 31. absolventei , lai jūsu apgūtā sapņu profesija nākotnē kļūst par Jūsu sapņu darbu! Veiksmi un izdošanos! Visi foto no izlaiduma pieejami šeit [...]

Informācija par akreditāciju

January 22, 2019

Informējam, ka SKK akreditācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 31. decembrim   Augstskolu likums https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums#p-661392 Studiju virzienus, kuri akreditējami 2019. gadā, akreditē saskaņā ar šādu studiju virzienu akreditācijas grafiku: 1) studiju virzienus “Psiholoģija”, “Tiesību zinātne”, “Ekonomika”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditē līdz 2020. gada 31. decembrim. Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts [...]

CIBTAC eksāmens

January 8, 2019

Decembra beigās koledžā norisinājās CIBTAC eksāmens, tas ir izaicinājums ne tikai studentiem, bet arī administrācijai, jo tikai kopā mēs varam augt, pilnveidoties un sasniegt kvalitāti! Pie mums viesojās starptautiskā eksaminētāja Lynn Gregory. CIBTAC ir starptautiski atpazīts sertifikāts! Darba devēji visā pasaulē atpazīst CIBTAC un automātiski uztver to kā profesionalitātes garantu. Izvēlies un attīsti savu karjeru sev saistošākajā valstī. Kārtot CIBTAC eksāmenu iegūt vēlamo kvalifikāciju ir ērti! Ja esi Koledžas students, kursi jau ir integrēti studiju programmās un studiju noslēgumā ir iespēja izvēlēties: [...]