Projekti

Apstiprināts projekta pieteikums “Kopā mājās, kopā darbā!”

June 16, 2022

Saskaņā ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta”, SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS 2022. gada jūnijā apstiprināja mūsu iesniegto projekta pieteikumu Nr. 2022.LV/ĢDDV/5 “Kopā mājās, kopā darbā!” . Turpinot uzsākto labo praksi, nodrošinot iespēju darbiniekiem būt kopā ar bērniem darba vietā, koledža domā par darbinieku labbūtību, kuru veido ne tikai piemērota un labi aprīkota darba vieta un emocionālais līdzsvars, bet arī darba un privātās vides līdzsvars. Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža kā darba devējs ir empātisks, cilvēcisks un izprot ģimeņu ar bērniem vajadzības. [...]

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža uzsāk starptautiska projekta “Zināšanu apmaiņas kultūras veicināšana mācību organizācijās” īstenošanu

December 22, 2021

Projekta KNOWLO galvenais mērķis ir izglītības iestādes pārveidot par “SMART Learning organizācijām”, vienlaikus atbalstot mācību/dalīšanās procesu starp organizācijām un cilvēkiem. Vispārējā līmenī projektam ir vairāki mērķi: 1. Veicināt inovatīvo potenciālu profesionālajā izglītībā; 2. Nodrošināt jaunu un inovatīvu apmācību/mācību un apmaiņas sistēmu un metodiku, kas var stimulēt profesionālo izglītību, pieaugušo izglītību; 3. Nodrošināt iespēju domāt ārpus rāmjiem, daloties/apgūstot novatoriskas idejas un metodes no cita veida izglītības organizācijām (universitātēm, pamatskolām, privātiem [...]

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža piedalās pilottestēšanā projektā Impress

November 13, 2020

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžas vispārējais personāls piedalījās ļoti interesantā projektā IMPRESS – pilottestēšanā, lai noteiktu stresa līmeni organizācijā. Projekts ir izcilības modelī balstīta stresa menedžmenta kompetenču uzlabošana ilgtspējīgas organizatoriskās darbības attīstībai Eiropā. Tā mērķis ir izstrādāt un atzīt novatorisku instrumentu komplektu, kas organizācijām ļautu identificēt un risināt ar stresu saistītos jautājumus, kā arī palīdzēt ar jaunām treniņu metodēm un mācību materiāliem identificēto problēmu risināšanā. Kā zināms, stress ir viens no būtiskākajiem cilvēku [...]

Pateicamies sadarbības partneriem par dalību ESF projekta īstenošanā

March 2, 2020

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 2018.gadā uzsāka īstenot vērienīgu projektu nr. 8.2.3.0/18/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks”. Nu tas ir noslēdzies. Ir laiks atskatīties uz paveikto un sacīt paldies vārdus visiem iesaistītajiem. Projekta aktivitātes Īstenojot šo projektu, esam pieturējušies pie visiem projekta vadības pamatprincipiem – esam iekļāvušies noteiktajos termiņos, apjomā un izmaksās – 150 000 EUR. Projekta īstenošanas termiņš tika noteikts tikai pusotrs gads, kas bija saistīts ar augstskolas akreditāciju. Tas bija [...]