Sasniegumi

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža saņem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu

June 6, 2021

Sabiedrības integrācijas fonds svinīgā ceremonijā 3. jūnijā atklāja jaunu iniciatīvu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kuras mērķis ir godināt ģimenēm draudzīgākos darba devējus, kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā. Atklāšanas ceremonijā statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” kā pirmie saņēma 50 darba devēji, kas apliecinājuši rūpes par savu darbinieku labbūtību un sekmējuši darbinieku ģimenes un darba dzīves saskaņošanu. Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir veicināt ģimenēm draudzīgas darba vides attīstību Latvijā un vairot sabiedrības izpratni par to, ko nozīmē [...]

Koledžas valdes priekšsēdētāja piedalās diskusijā par dažādību prestižajā apbalvošanas ceremonijā “Dažādībā ir spēks”

December 17, 2020

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” arī šogad godināja Latvijas atvērtākos darba devējus, pasniedzot balvas “Dažādībā ir spēks”. Kustības”Dažādībā ir spēks” mērķis ir veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu savos uzņēmumos, organizācijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos – atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā, jebkādos apstākļos. [...]

Dažādības Hartu paraksta arī Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

November 17, 2020

16.11.2020. Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža  svinīgā ceremonijā, attālināti, parakstīja Latvijas Dažādības hartu. Dažādības harta  ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķis ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana.    SKK ir svarīgi parakstīt Dažādības hartu, jo savā darbībā  skaidri noteikusi un īsteno  vērtības, kas cieši sasaistās ar Dažādības Hartas pamatprincipiem – sociālā atbildība, droša darba vide, kvalitāte un izglītības pieejamība.  “Esam daudz darījuši un turpināsim strādāt un veidot cieņpilnu  vidi, kurā [...]

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža paraksta labas gribas memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam

July 29, 2020

Mēs pievienojamies kustībai „Dažādībā ir spēks”Darba likuma 7.pants. nosaka Vienlīdzīgu tiesību principu IKVIENAM cilvēkam – ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu, tāpat tas nosaka, ka tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas – neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem [...]

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža jau otro gadu iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba kategoriju

June 12, 2020

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu, tieši šie uzņēmumi spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju.Korporatīvās [...]

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža uztur kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 sertifikātu

May 7, 2020

Ar prieku paziņojam, ka 06.05.2020  koledža saņēmusi uzraudzības audita apliecinājumu par SIA “Starptautiskā kosmetoloģijas koledža” kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001:2015 standartam. Kvalitātes vadības procesu nepārtraukta pilnveidošana  ir  stratēģiski svarīgs instruments izglītības iestādes darba organizācijā. Šo sertfikātu SKK saņem jau 2.gadu pēc kārtas. Sertificētā darbības sfēra: Augstākās izglītības iestāde veselības aprūpē (t.sk. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena «Veselības aprūpe» programmās «Ārstnieciskā masāža» [...]