Sasniegumi

Latvijas Kvalitātes biedrībai pievienojas arī Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

July 3, 2018

Viens no Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas stratēģiskajiem uzstādījumiem ir nepārtraukta attīstība virzībā uz izcilību, lai nodrošinātu visu ieintresēto pušu vajadzībām atbilstošu līdzsvarotu un ilgspējīgu rezultātu sasniegšanu. Lai sekmīgāk sasniegtu izvirzītos mērķus, Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža iestājās Latvijas Kvalitātes biedrībā š.g. 22.maijā (KVALB valdes sēdes protokols Nr.5). Latvijas Kvalitātes biedrība  ir biedrība, kuras darbības mērķis ir attīstīt kompetenci kvalitātes vadības jomā, uzlabot personu un organizāciju konkurētspēju. Biedrība par savu misiju uzskata [...]

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža kļūst par Atbildīga biznesa vēstnesi

May 23, 2018

10.maijā noslēdzās “Atbildīga biznesa vēstnešu” programma, kuru organizēja CSR Latvija! Programmas noslēgumā 20 uzņēmumu un nevalstisko organizāciju vadītāji saņēma apliecinājumus par to, ka astoņu nedēļu laikā ir apguvuši zināšanas par uzņēmumu ietekmi uz sabiedrību, globāliem un lokāliem ilgspējas izaicinājumi, kas ietekmē uzņēmumu spēju pastāvēt. Programmas noslēgumā dalībnieki apņēmās veltīt savu laiku un resursus, lai veicinātu korporatīvo atbildību, ilgtspēju un pozitīvās ietekmes vairošanu sabiedrībā, esot uzņēmēji un aktīvi sabiedrības pārstāvji. “Kļūt par nozares līderi var, [...]

Mūsu koledža kļūst par Pasaules Masāžas Federācijas (World Massage Federation) biedru un pārstāvi

May 21, 2018

Priecājamies paziņot, ka 21. maijā mūsu koledža saņēma oficiālu biedra apstiprinājumu no WMF (Pasaules Masāžas federācijas). Turpmāk, mūsu programmas “Ārstnieciskā masāža” studenti, beidzot koledžu, papildus saņems federācijas izdoto starptautisko diplomu. Saņemot šo apliecinājumu, absolventi varēs piedalīties ne tikai dažādās starptautiskajās sacensībās, masāžas apmācību nometnēs, bet arī apmaiņas semināros un visās citās aktivitātēs, ko organizē [...]

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža kļūst par Korporatīvās sociālās atbildības platformas biedru

March 30, 2018

“Atbildīga biznesa novērtējums notiek piecās uzņēmuma darbības sfērās, kas nosaka ilgtspēju STRATĒĢIJA — kā uzņēmums analizē un plāno savu darbu ilgtermiņā, cik lielā mērā būtisku lēmumu pieņemšanā iesaista darbiniekus, klientus un citas «ietekmes puses» un kā informē sabiedrību par darbības rezultātiem. Ikvienā biznesā ir svarīgi saprast — cik labs esmu?” (Žurnāls IR). Nemitīga attīstība ir viens no mūsu koledžas galvenajiem stūrakmeņiem. Tāpēc sadarbība ar nozares profesionāļiem un organizācijām ir ļoti būtiska. Un arī mums ir svarīgi apzināties, cik labi mēs esam. Ceram uz lielisku [...]

Koledžas absolventes saņem pasaulē atzīto CIBTAC diplomu

February 20, 2018

Pateicoties iegūtajai CIBTAC (Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology) starptautiskajai akreditācijai, nu mūsu koledžas absolventi saņem pasaulē atpazītu un atzītu diplomu. Janvārī, paralēli koledžas valsts eksāmenam, norisinājās starptautiskais CIBTAC eksāmens, un daļa no absolventēm vakar saņēma atsūtīto diplomu. Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža- CIBTAC (Starptautiskās skaistumkopšanas un kosmetoloģijas konfederācija) akreditēta izglītības iestāde kopš 2015. gada. Sirsnīgi apsveicam visas absolventes, kuras veiksmīgi nokārtojušas starptautisko CIBTAC eksāmenu. Veiksmi tālākajā izaugsmē un [...]