Sasniegumi

Veiksmīgi noslēgusies koledžas dalība «SEB BANKAS” un «Civitta Latvija» izaugsmes programma

December 7, 2018

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža piedalījās «SEB» bankas un «Civitta Latvija» īstenotajā Izaugsmes programmā Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas palīdzēs uzņēmējiem veicināt strauju uzņēmumu izaugsmi, kas mērāma 10x. Galvenie atbalsta instrumenti MVU izaugsmei: Dalībniekiem sniegtās zināšanas, Programmas laikā veicinot izvirzīto mērķu sasniegšanu, Veiksmīga dalība Izaugsmes programmā veicinās atpazīstamību un reputāciju Programma palīdzēs apņemties strādāt pie izaugsmes formulas un disciplinēt uzņēmuma vadītājus, lai sasniegtu nospraustos mērķus. [...]

Tiek uzsākta EFQM izcilības modeļa ieviešana koledžā

October 30, 2018

«Ir smieklīgi, ka mums nav laika uzlaboties, bet mums ir ļoti daudz laika, lai strādātu neefektīvi un atkārtoti risinātu tās pašas vecās problēmas». Dr. W. Edwards Deming ESF projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/002 ietvaros esam uzsākuši ceļu uz izcilību. Izcilības pamatvērtības ir svarīgas jebkurai organizācijai, lai sasniegt ilgtspējīgu izcilību. Izcilas organizācijas tās var izmantot savas kultūras aprakstīšanai. Tās kalpo arī kā vienota valoda organizācijas augstākajai vadībai. EFQM izcilības modelis ļauj izprast sakarības starp to, ko organizācija dara un kādus rezultātus tā sasniedz.  Piektdien, 26.oktobrī, visiem [...]

Lepojamies ar saviem pedagogiem

October 8, 2018

Promocijas ceremonijā, 28.09.2018. Latvijas Universitātē, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas docents Uldis Bērziņš saņem doktora diplomu Nr.1105 – par to ka ieguvis bioloģijas doktora zinātnisko grādu molekulārajā bioloģijā darbs – Autologu mezenhimālo cilmes šūnu drošuma pārbaude Safety assessment of autologous mesenchymal stem [...]