NODERĪGA INFORMĀCIJA

Vīzas un uzturēšanās atļaujas

Vīzas (ja tāda nepieciešama) un uzturēšanās atļaujas interesentiem kuri vēlas studēt Latvijā vai ārzemēs tiek iegūtas ERASMUS+  pieteikuma un reģistrācijas procesa laikā.  Pirms dodies uz kādu no valstīm, noskaidro, par vīzas vai uzturēšanās atļauju nepieciešamību.

Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam jāsaņem vīza vai termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja. Šis noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuriem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijas Republikā, savukārt, ja ārzemniekam ierodoties Latvijas Republikā uzturēšanās pārniedz 90 dienas 6 mēnešu laikā (pusgads), ārzemniekam ir jāsaņem termiņšuzturēšanās atļauja un darba atļauja.

Vairāk informācijas par vīzu un uzturēšanās atļauju iegūšanas nosacījumiem, atradīsiet šeit :

 1. http://likumi.lv/doc.php?id=212441
 2. http://www.ecg.lv/lv/faq.php
 3. http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/vizas,-ielugumi-un-uzaicinajumi/vizas-un-darba-atlaujas/

Veselības apdrošināšana

Katram studentam ir jāapzinās par veselības apdrošināšanas nepieciešamību, līdz ar to, pirms došanās ERASMUS+ prgrammā, nepieciešams nokārtot visas formalitātes, kas ir nepieciešamas, lai students iegūtu savā valstī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)karti.  EVAK (angļu valodā – European Health Insurance Card) ir dokuments, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Norvēģijas, Lihtenšteinas, Īslandes, vai Šveices Konfederācijas (turpmāk tekstā – Dalībvalstis) iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināta. EVAK, īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) uzturoties citā Eiropas valstī, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

EVAK karti, var izmantot :

 • ES dalībvalstīs ( Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā);
 • EEZ dalībvalstīs: Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā;
 • Šveices Konfederācijā.

Vairāk informācijas par EVAK karti :

 1. http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
 2. http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/evak/

Vērtēšanas sistēma Latvijā

Latvijas Republikā izglītības vērtēšanas skala ir 10 baļļu sistēmā – 1 -10 (1 – negatīvs vērtējums , 10- izcils vērtējums).10 ballu vērtēšanas skalas skaidrojumi:

Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme
10 Izcili A
9 Teicami A
8 Ļoti labi B
7 Labi C
6 Gandrīz labi D
5 Viduvēji E
4 Gandrīz viduvēji E/FX
1 līdz 3 Negatīvs vērtējums Fail

 

*Vairāk infromācijas :

 1. http://www.aic.lv/portal/izglitiba-latvija/vertesanas-sistema
 2. http://www.foreigncredits.com/Resources/GPA-Calculator/
 3. http://www.classbase.com/countries/Latvia/Grading-System

 

NAKTSMĪTNES

Starptautiskā Koledža Kosmetoloģijas ir izstrādājusi lielisku sadarbību ar Biznesa augstskolu Turība ( BAT).  “BAT” piedāvā gan saviem gan SKK studentiem iespēju palikt kopmītnēs studiju laikā.
Papildus informācija pa tālruni: +371 26378425
Tīmekļa vietne: http://www.hostelturiba.lv/?eng

%d bloggers like this: