Studiju prakse (Student Traineeships)

Kas ir Erasmus prakse (stažēšanās)?

Erasmus prakse ļauj augstskolu studentiem praktizēties kādā uzņēmumā citā Eiropas valstī periodā no diviem līdz 12 mēnešiem. Tā var būt daļa no studiju programmas.

Erasmus prakses atbalsta Eiropas Komisija un tā ietver Erasmus stipendiju.

Prakses tiek atbalstītas studiju laikā, kā arī uzreiz pēc absolvēšanas.

Par Erasmus praksi var iegūt kredītpunktus.

Kāpēc? Ko es iegūšu no šīs prakses?

Erasmus prakse ir lieliska iespēja iegūt darba pieredzi starptautiskā vidē un praktizēt visas zināšanas, kas iegūtas studējot.

Dzīvot un strādāt citā valstī ir lieliska iespēja attīstīties personīgi un akadēmiski, iepazīt kultūru un iemācīties un/vai uzlabot svešvalodu prasmes.

Prakse ievērojami uzlabos tavu CV, jo varēsi norādīt starptautisku nodarbinātības pieredzi.

Tā var uzlabot tavu nodarbinātības potenciālu un sniegt darba iespējas uzreiz pēc prakses.

Prakses tiek finansētas, tāpēc saņemsi Erasmus stipendiju un, iespējams, papildu samaksu no darba devēja.

Kā?

Varat meklēt prakses iespējas dažādos veidos, piemēram:

Jautājot SKK pēc saraksta ar prakses piedāvājumiem;

Tieši sazinoties ar darba devējiem vai kompānijām citās valstīs (pa e-pastu vai telefonu);

Atsaucoties uz prakses piedāvājumiem, kurus darba devēji publicējuši savās mājaslapās vai citās vietnēs;

Sazinoties ar atpazīstamu darbā iekārtošanas aģentūru, kura palīdzēs atrast un sarunāt piemērotu prakses vienu. Šādas aģentūras parasti prasa maksāt par saviem pakalpojumiem.

Kad?

Praksei jābūt ilgumā no 2 līdz 12 mēnešiem.

Prakses ilgums un laiks ir jāsaskaņo ar SKK.

Kur?

Erasmus prakse var notikt jebkurā Eiropas savienības dalībvalstī un jebkāda veida uzņēmumā vai organizācijā (ar ļoti retiem izņēmumiem).

Studentiem jājūtas brīviem izvēlēties iet praksē tādā vietā, kādā paši vēlas.

Izņēmumi

Erasmus praksi nevar iet sekojošajās organizācijās:

Eiropas institūcijās (piemēram, Eiropas Komisija);

Organizācijās, kas koordinē ES programmas (piemēram, Valsts aģentūras), lai izvairītos no interešu konflikta un/vai dubulta finansējuma;

Nacionālās diplomātiskās pārstāvniecībās (vēstniecība/konsulāts).

Finansējums

Ikmēneša stipendijas apmērs ir proporcionāls dzīvošanas izmaksām galamērķa valstī, pamatojoties uz Eiropas Komisijas aprēķiniem. 

Tevis paša atbildībā ir atrast naktsmītni un plānot ikdienas izmaksas, lai iekļautos piešķirtajā finansējumā.

Pirms došanās praksē 

Pirms došanās prom, studenti saņem:

Stipendijas līgumu (Grant Agreement), kas ietver mobilitātes periodu un ko paraksta students un SKK;

Mācību līgumu (Learning Agreement), kurā ir atrunāta konkrētās prakses programma un ko parasta gan students, gan SKK, gan prakses uzņēmums.

Pēc prakses perioda

SKK atzīs praksi, kas ir daļa no mācību programmas, piemērojot par to kredītpunktus.

Ja prakses nav daļa no mācību programmas, SKK nodrošinās diploma pielikumu vai stažēšanās sertifikātu.

Jo ātrāk, jo labāk!

Jo ātrāk sāc gatavoties Erasmus praksei, jo lielāka iespēja, ka atradīsi sev piemērotu uzņēmumu. Uz prakses vietām ir liels konkurss, tāpēc ieteicams procesu sākt pēc iespējas ātrāk.  

Pieteikšanās un kontakti: Marika Ģederte marika@skk.lv

 

%d bloggers like this: