Prakses mobilitāte

Prakses mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
 • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Kas ir Erasmus prakse (stažēšanās)?

Erasmus prakse ļauj augstskolu studentiem praktizēties kādā uzņēmumā citā Eiropas valstī periodā no diviem līdz 12 mēnešiem. Tā var būt daļa no studiju programmas.

Erasmus prakses atbalsta Eiropas Komisija un tā ietver Erasmus stipendiju.

Prakses tiek atbalstītas studiju laikā, kā arī uzreiz pēc absolvēšanas.

Par Erasmus praksi var iegūt kredītpunktus.

Kāpēc? Ko es iegūšu no šīs prakses?

 • Erasmus prakse ir lieliska iespēja iegūt darba pieredzi starptautiskā vidē un praktizēt visas zināšanas, kas iegūtas studējot.
 • Dzīvot un strādāt citā valstī ir lieliska iespēja attīstīties personīgi un akadēmiski, iepazīt kultūru un iemācīties un/vai uzlabot svešvalodu prasmes.
 • Prakse ievērojami uzlabos tavu CV, jo varēsi norādīt starptautisku nodarbinātības pieredzi.
 • Tā var uzlabot tavu nodarbinātības potenciālu un sniegt darba iespējas uzreiz pēc prakses.
 • Prakses tiek finansētas, tāpēc saņemsi Erasmus stipendiju un, iespējams, papildu samaksu no darba devēja.

Kā?

 • Varat meklēt prakses iespējas dažādos veidos, piemēram:
 • Jautājot SKK pēc saraksta ar prakses piedāvājumiem;
 • Tieši sazinoties ar darba devējiem vai kompānijām citās valstīs (pa e-pastu vai telefonu);
 • Atsaucoties uz prakses piedāvājumiem, kurus darba devēji publicējuši savās mājaslapās vai citās vietnēs;
 • Sazinoties ar atpazīstamu darbā iekārtošanas aģentūru, kura palīdzēs atrast un sarunāt piemērotu prakses vienu. Šādas aģentūras parasti prasa maksāt par saviem pakalpojumiem.

Kad?

Prakses ilgums ir no 2 līdz 12 mēnešiem.

Kur?

Erasmus prakse var notikt jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī – programmas valstī vai partnervalstī*.

Studentiem jājūtas brīviem izvēlēties iet praksē vietā, kur paši vēlas.

Izņēmumi

Erasmus praksi nevar iet sekojošajās organizācijās:

 • Eiropas institūcijās (piemēram, Eiropas Komisija);
 • Organizācijās, kas koordinē ES programmas (piemēram, Valsts aģentūras), lai izvairītos no interešu konflikta un/vai dubulta finansējuma;
 • Nacionālās diplomātiskās pārstāvniecībās (vēstniecība/konsulāts).

Finansējums

Ikmēneša stipendijas apmērs ir proporcionāls dzīvošanas izmaksām galamērķa valstī, pamatojoties uz Eiropas Komisijas aprēķiniem. 

Teva paša atbildībā ir atrast naktsmītni un plānot ikdienas izmaksas, lai iekļautos piešķirtajā finansējumā.

Erasmus+ stipendija mēnesī, sākot ar 2022. gadu

Valstu grupa 

Piemērojamā EK finansējuma likme (EUR/mēnesī) 

Papildu EK finansējuma atbalsts prakses mobilitātei (EUR/mēnesī) 

Papildu EK finansējuma atbalsts personām ar ierobežotām iespējām (EUR/mēnesī) 

Piemērojamā Valsts finansējuma likme (EUR/mēnesī) 

1.grupa – Dānija, Somija, Īrija, Islande, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija + Fēru salas, Šveice, Lielbritānija 

600,00 

150,00 

250,00 

250,00

2.grupa – Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija + Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāns 

600,00 

150,00 

250,00 

250,00

3.grupa – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija 

540,00 

150,00 

250,00 

250,00

Partnervalstis (izņemot Fēru salas, Šveici, Lielbritāniju, Andoru, Monako, Sanmarīno, Vatikānu) 

700,00 

Nav pieejams

250,00 

250,00 

Pirms došanās praksē 

Aizpildi iesniegumu Iesniegums par prakses mobilitāti

Pirms došanās prom, studenti saņem:

Stipendijas līgumu (Grant Agreement), kas ietver mobilitātes periodu un ko paraksta students un SKK;

Mācību līgumu (Learning Agreement), kurā ir atrunāta konkrētās prakses programma un ko parasta gan students, gan SKK, gan prakses uzņēmums.

Pēc prakses perioda

SKK atzīs praksi, kas ir daļa no mācību programmas, piemērojot par to kredītpunktus.

Jo ātrāk, jo labāk!

Jo ātrāk sāc gatavoties Erasmus praksei, jo lielāka iespēja, ka atradīsi sev piemērotu uzņēmumu. 

Pieteikšanās un kontakti: Marika Ģederte marika@skk.lv

 

%d