Estētiskā ķirurģija un mezoterapija

Pieteikšanās līdz 03.11.2021.

Darbs jāuzsāk februārī

Vakance praktisko nodarbību vieslektoram studiju kursā “Estētiskā ķirurģija un mezoterapija”*, programma “Estētiskā kosmetoloģija”

Vakara un piektdienu/sestdienu grupām

Pienākumi:

Vadīt praktiskās “Estētiskā ķirurģija un mezoterapija” pārbaudījumu organizēšana, studiju dokumentācijas aizpildīšana, kursa pilnveidošana.

Galvenās prasības:

  • Vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;
  • 5 gadu praktiskais stāžs;
  • Ārstniecības personas statuss;
  • Atbilstoši sertifikāti (skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā);
  • Prasme strādāt ar datoru, ātri apgūsti jaunas programmas, lietotnes, tehnoloģijas;
  • Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “. https://likumi.lv/ta/id/326513 , 104. punkts.)
  • Atbilstība Izglītības likuma 50. pants (Izglītības likums, 50. pants)

Vēlamās prasības:

  • Apgūti pedagoģijas pamati;
  • Brīvi spēj sazināties angļu valodā;
  • Esi ambiciozs un orientēts uz izaugsmi.

Vieslektora likme – aprēķinātā/bruto EUR 12,21 par kontaktstundu (45 minūtes)

Darba vieta:

Rīga, Graudu iela 68

Vairāk par vakanci: t. 20010535

Savu CV Europass formātā sūtīt: cv@skk.lv

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vakances atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”. SKK privātuma politika

Par studiju kursu “Estētiskā ķirurģija un mezoterapija”

Mērķis: Apgūt zināšanas, estētiskās ķirurģijas un mezoterapijas pamatos, veidot prasmes pielietot mezoterpijas injekciju metodes un kompetences pārzināt to izvēles principus un pielietošanu.

Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas par estētiskās ķirurģijas un mezoterapijas vadlīnijām un principiem; 2. Veidot izpratni par perioperatīvās aprūpes nozīmi estētiskajā ķirurģijā un skaistumkopšanas speciālista lomu tajā 3. Sniegt zināšanas par plastisko operāciju veidiem, pēcoperāciju periodu, iespējamām komplikācijām 4. Sniegt zināšanas par mezoterapijas un citu estētisko injekciju tehniku un izmantojamo preperātu veidiem 5. Attīstīt iemaņas klienta novērtēšanā, noteikt veselības stāvokli, vitālo funkciju mērījumus, pirmās palīdzības sniegšanā 6. Attīstīt prasmes higiēnas – aseptikas, antiseptikas un utilizācijas – pasākumu ievērošanā mezoterapijas procedūras laikā 7. Attīstīt spēju izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas mezoterapijas procedūras veikšanai 8. Veidot prasmes klienta kartes sastādīšanā, individuālā mezoterapijas plāna sastādīšanā 9. Veidot praktiskās iemaņas estētiskās mezoterapijas procedūru veikšanā, preperātu un tehniku izvēlē 10. Veicināt spēju izvērtēt mezoterapijas rezultātus 11. Attīstīt prasmes analizēt zinātnisko literatūru par pētījumiem un inovācijām estētiskajā ķirurģijā un injekciju procedūrās skaistumkopšanā 12. Veidot profesionālu attieksmi darbā ar klientu’

%d bloggers like this: