Fizikālā terapija

Pieteikšanās līdz 03.11.2021.

Darbs jāuzsāk februārī

Vakance medicīnisko studiju kursu vieslektoram studiju kursā Fizikālā terapija”*, programma “Ārstnieciskā masāža”

Piektdienu/sestdienu grupām

Pienākumi:

Vadīt praktiskās “Fizikālā terapija” pārbaudījumu organizēšana, studiju dokumentācijas aizpildīšana, kursa pilnveidošana.

Galvenās prasības:

 • Vismaz maģistra grāds zinātnē, kurā vadīsi studiju kursu;
 • Praktizē nozarē, kas saistīta ar studiju kursu;
 • Ārstniecības personas statuss;
 • Sertifikācija specialitātē;
 • Prasme strādāt ar datoru, ātri apgūst jaunas programmas, lietotnes, tehnoloģijas;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “. https://likumi.lv/ta/id/326513 , 104. punkts.)
 • Atbilstība Izglītības likuma 50. pants (Izglītības likums, 50. pants)

Vēlamās prasības:

 • Pētnieciskā darbība (uzstāšanās konferencē, publikācijas, darbu vadīšana u.c.)
 • Apgūti pedagoģijas pamati
 • Digitālās prasmes – prasme lietot Moodle vidi, MS programmas, interaktīvas aplikācijas testu un aptauju veidošanai
 • Spēja brīvi sazināties angļu valodā, vadīt lekciju ārzemju studentiem;

Vieslektora likme – aprēķinātā/bruto EUR 12,21 par kontaktstundu (45 minūtes)

Darba vieta:

Rīga, Graudu iela 68

Vairāk par vakanci: t. 20010535

Savu CV Europass formātā sūtīt: cv@skk.lv

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vakances atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”. SKK privātuma politika

Par studiju kursu “Fizikālā terapija”, programma “Ārstnieciskā masāža”

Mērķis: Iegūt zināšanas par vispārīgo fizikālo medicīnu un tās praktisko pielietojumu. Zināšanas Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par vispārīgo fizikālo medicīnu. Prasmes Studējošie pratīs atšķirt atsevišķas fizikālās terapijas metodes; pratīs pielietot fizikālās medicīnas metodes fizioterapijā. Kompetences Spēs atšķirt fizikālās terapijas metodes, spēs izvērtēt kad fizikālās terapijas metodes ir nepieciešamas ārstēšanā.

%d bloggers like this: