Gada Pedagogs

Nominācija “Gada Pedagogs ”

Tituls “Gada Pedagogs” būs apliecinājums izcilībai savā nozarē. Dos novērtējumu ieguldītajam darbam un zināšanām.

Kas var piedalīties šajā nominācijā?

Jebkurš pašreizējais Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas pedagogs vai pedagogs, kurš  pasniedza 2018/ 2019 mācību gadā.

Kas izvērtēs nomināciju “Gada pedagogs” dalībniekus?

Studenti izvirza savas kandidatūras ņemot vērā noteiktos kritērijus.

Nominācijas “Gada Pedagogs” kritēriji:

Lai kļūtu par Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas “Gada Pedagogu” tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:

  • Izcils savas jomas speciālists – Zināšanu bāze
  • Lojalitāte
  • Interese, iesaistīšanās, sadarbība
  • Studentu/absolventu apmierinātība
  • Profesionāla izaugsme
  • Zinātnisko resursu attīstība
  • Pētniecības projektu iniciēšana
  • Kompetenču un sadarbības attīstība; ( Līderis, mentorings, komandas darbs)
  • Personīgās īpašības

Nominācija “Gada Pedagogs 2018/2019” Titulu ieguva docente, dermatoloģijas, profesionālās terminoloģijas un krioterapijas pasniedzēja dr.Ilze Jākobsone

Ilze

Kā arī lielāko balsu skaitu ieguva Veselības mācības un pirmās palīdzības, Estētiskās ķirurģijas un mezoterapijas, Fizioterapijas, Elektroprocedūru, Klīniskās vadlīnijas veselības aprūpē specialitātē, Ārstnieciskās masāžas psniedzēja Rūta Žagare un Anatomijas, Fizioloģijas un Uzturmācības pasniedzēja Baiba Grīnberga.

%d bloggers like this: