Gada Students

Nominācija “Gada students ”

Tituls “Gada students” būs apliecinājums studenta izcilībai nozarē. Dos papildus iespēju karjeras veidošanā un būs kā pierādījums darba devējiem, ka jūsu apmācība, izglītība un profesionalitāte ir atzīta un novērtēta visaugstākajā pakāpē.

Kas var piedalīties šajā nominācijā?

Jebkura pašreizējā Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studente vai studentes, kuras studējušas 2018/ 2019 mācību gadā.

Kas izvērtēs nomināciju “Gada students” dalībniekus?

Pedagogi katrā studentu grupā izvirza savas kandidatūras nominācijai, ņemot vērā noteiktos kritērijus. Koledžas vadība kopā ar administrāciju izvērtē izvirzītās kandidatūras un ņemot vērā noteiktos kritērijus vienojas par rezultātu.

Nominācijas “Gada students” kritēriji:

Lai kļūtu par Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas “Gada studentu” tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:

  • Sekmes, apmeklējums
  • Apgūtās Praktiskās iemaņas
  • Iniciatīva skolas aktivitātēs
  • Piedalīšanās sociālajos projektos
  • Interese, iesaistīšanās, sadarbība
  • Personīgās īpašības

Nominācija “Gada students 2018/2019” ieguva Beāte Adlere

Nominanti katrā grupā

1.16 grupa Beāte Adlere

1.17 grupā – Agate Anna Auziņa

1.18 grupā  –  Laura Muižniece

2.16 grupā – Gaļina Zavorina

2.17 grupā  – Maija Bezrukova

2.18 grupā – Eva Baranovska

3.16 grupā  – Linda Sproģe

3.17 grupā  – Annija Kirkila

3.18 grupā  – Līga Lāčgalve – Cedro

AMz grupā 2/18 – Andris Ļaksa

AMz grupā 2/19 – Aleksandrs Vaļevko

%d bloggers like this: