IEPIRKUMI

IEPIRKUMU PRINCIPI

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas (turpmāk tekstā – SKK) iepirkumu politikas pamats ir izmaksu efektivitāte, iepirkto produktu kvalitāte, drošība un videi draudzīgi risinājumi. 

SKK iepirkumu politika garantē partneru godīgu izvēli, balstoties uz šādiem kritērijiem: 

Godīga, atklāta, vienlīdzīgi pieejama konkurence, iepirkumu procesa caurskatāmība, taisnīgums, saprotamība, godprātība;

Ekonomiskā efektivitāte;

Drošība un kvalitāte;

Videi draudzīgi risinājumi;

Uzticamība un sadarbības abpusējs ieguvums;

Tirgus tendenču izvērtējums, atbalsts inovatīviem produktiem;

01.11.2018 – https://skk.lv/iepirkumi/cenu-aptauja-par-ieksejas-studiju-parvaldinas-sistemas-izstradi/

12.03.2019 – ISO cenu aptauja Starptautiskā kosmetoloģijas koledža (SKK) rīko cenu aptauju par SKK kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas un periodiskās uzraudzības atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām pakalpojuma nodrošināšanu.

Aicinām Jūs piedalīties, sniedzot piedāvājumu līdz 2019.gada 29.martam

%d bloggers like this: