STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN INOVĀCIJU DAĻA

Starptautiskā sadarbības un inovāciju daļa, saskaņā ar SKK internacionalizācijas mērķiem:

  • piesaista ārvalstu stratēģiskos partnerus;
  • slēdz līgumus ar starptautiskajām organizācijām, koledžām un universtitātēm,
  • organizē vieslektoru un ārvalstu viesu uzņemšanu,
  • organizē starptautisko CIBTAC eksāmenu;
  • koordinē starptautiskos pētījumus;
  • organizē starptautiskos pasākumus, tai skaitā International Week.
  • organizē Erasmus+ mobilitātes;
  • absolventu starptautiskā tālākizglītība;

Rīga, Vienības gatve 109 – 1.15 (ieeja C – korpuss)

e-pasts: elizabete@skk.lv

%d bloggers like this: