KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PRINCIPI

SIA Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas darbs tiek organizēts tā, lai novērstu korupcijas iespējamību uzņēmumā, un uzņēmumā definēti šādi pretkorupcijas pamatprincipi, kas cieši saistīti gan uzņēmuma vērtībām, klientu (studentu) apkalpošanas un pakalpojuma sniegšanas pamatprincipiem. Tie ir:

  • godprātīga attieksme pret studentiem, pasniedzējiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, darbiniekiem un veicamajiem pienākumiem;
  • atbildība pret studentiem, pasniedzējiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, darbiniekiem un veicamajiem pienākumiem;
  • atklātība visās ar uzņēmuma darbību un sniegto pakalpojumu saistītās jomās;
  • godīgums, kas aizliedz jebkāda vieda kukuļdošanu vai kukuļa pieņemšanu, darba laikā, darba vietā vai veIcot darba pienākumus.

Uzņēmums atbalsta:

  • koleģiālu un atklātu lēmumu pieņemšanu – visi lēmumi tiek pieņemti uzņēmuma interesēs, un tas tiek darīts koleģiāli, pārrunājot sanāksmēs;
  • interešu konflikta novēršanu – darbinieki tiek aicināti neiesaistīties tādos blakus darbos un amatu apvienošanā, kas traucē profesionāli un atbildīgi veikt savus darba pienākumus, kā arī rada aizdomas par iespējamiem šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem; 
  • atklātību – uzņēmums publisko gada pārskatus, vakances un informāciju par iepirkumiem; 
  • godīgumu un atbildību, kā arī godprātību – uzņēmumā ir izstrādāti uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē katra darbinieka tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības noteiktās situācijās.

Uzņēmums neatbalsta: 

  • dāvanu, viesmīlību un citu izdevumu piedāvāšanu vai saņemšanu, ja tas var ietekmēt studējošo mācību vai darbinieku snieguma rezultātus. Visos gadījumos par šāda veida izdevumiem (ja tādi ir) attiecīgie čeki tiek iegrāmatoti grāmatvedības dokumentos atbilstoši likumdošanas noteiktajām prasībām.
  • jebkādu kukuļdošanu vai piedāvāšanu, ņemšanu vai pieprasīšanu, vai šo darbību starpniecības veikšanu. Nav pieļaujama jebkāda veida naudas atmaksāšanu vai dāvanu saņemšanu par līguma noslēgšanu vai citām partnerības darbībām, pakalpojumiem, informācijas sniegšanu u.c.. politisko organizāciju, partiju vai politikā iesaistītu personu aģitāciju vai reklamēšanu par uzņēmuma līdzekļiem.

Ja ir iegūtas ziņas par kolēģa vai tiešā vadītāja prettiesisku un negodprātīgu rīcību, šī informācija nekavējoties ir jāsniedz valdes priekšsēdētājai (paredzot iespēju ziņotājam palikt anonīmam).

%d bloggers like this: