Materiālmācība

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”, reģ.Nr. 40003253478

Pieteikšanās līdz 30.01.2022.

Darbs jāuzsāk 2022. gada martā

Vakance vieslektoram

praktiskajā studiju kursā “Materiālmācība”

Pienākumi

Lekciju vadīšana,pārbaudījumu organizēšana, studiju dokumentācijas aizpildīšana, kursa pilnveidošana.

Galvenās prasības

 • Vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;
 • 5 gadu praktiskais stāžs;
 • Ārstniecības personas statuss;
 • Atbilstoši sertifikāti (par studiju kursa tēmām);
 • Prasme strādāt ar datoru, ātri apgūsti jaunas programmas, lietotnes, tehnoloģijas;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “. https://likumi.lv/ta/id/326513 , 104. punkts.)
 • Atbilstība Izglītības likuma 50. pants (Izglītības likums, 50. pants)

Vēlamās prasības

 • Apgūti pedagoģijas pamati;
 • Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs un publikācijas;
 • Brīvi spēj sazināties angļu valodā;
 • Esi ambiciozs un orientēts uz izaugsmi.

Vieslektora likme – aprēķinātā/bruto EUR 12,21 par kontaktstundu (45 minūtes)

Darba vieta:

Rīga, Graudu iela 68

Vairāk par vakanci: t. 20010535

Savu CV Europass formātā sūtīt: cv@skk.lv

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža ir apbalvojumiem bagāta privātā koledža ar programmām veselības aprūpes virzienā. Esam sociāli atbildīgi – ievērojam cilvēktiesības, rūpējamies par vidi, kurā dzīvojam, un izturamies godīgi pret visām ieinteresētajām pusēm. Esam uzticami – nodrošinām un atbildam par sava darba kvalitāti. Esam kompetenti – mācām citus un mācāmies paši, pilnveidojamies mūža garumā.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vakances atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”. SKK privātuma politika

Studiju rezultāti kursā “Materiālmācība”

Mērķis: Sniegt studentiem zināšanas par skaistuma kopšanu dažādos laikmetos un izpratni par Latvijas kosmetoloģijas nozares attīstību. Nostiprināt kompetences skaistumkopšanas speciālista arodā un lietot tās zināšanu un prasmju līmenī. Uzdevumi: Sniegt studentiem zināšanas par skaistuma kopšanu dažādos laikmetos un izpratni par Latvijas kosmetoloģijas nozares attīstību. Nostiprināt kompetences skaistumkopšanas speciālista arodā un lietot tās zināšanu un prasmju līmenī. Zināšanas: 1. Izpratne par skaistumkopšanas speciālista/kosmetologa lomu veselības aprūpē, attīstības perspektīvu un sadarbību ar citiem veselības aprūpes speciālistiem; 2. Zinās aprakstīt un izskaidrot kosmētisko procedūru veikšanas kritērijus un pamatprincipus, sanitārās un higiēnas prasības kosmētiskajā kabinetā; 3. Zinās noteikt ādas tipu, stāvokli un kosmētiskos defektus, kā arī pārzinās kosmētiskos līdzekļus ādas kopšanai un profesionālās pamatprocedūras, protokolus, produktu pamatingredientus un to ietekmi uz ādu; 4. Spēs izskaidrot dažādu kosmētisko manipulāciju pielietošanu, indikācijas un kontrindikācijas dažādu estētisko stāvokļu uzlabošanā. Prasmes: 1. patstāvīgi ievākt anamnēzes datus, noteikt ādas tipu un stāvokli, sastādīt klienta karti; 2. izvēlēties un ieteikt atbilstoši diagnozes datiem kosmētiskos līdzekļus un procedūras; 3. sagatavot darba vidi un klientu kosmētisko procedūru, manipulāciju veikšanai, ievērojot higiēnas pasākumu kompleksu; 4. Veikt kosmētiskās procedūras un manipulācijas, izvēloties estētiskajai problēmai atbilstošas metodes, tehnikas un līdzekļus; Kompetence: 1. Spēja analizēt un izvērtēt klienta anamnēzes datus kosmētisko procedūru izvēlei un klientu konsultēšanai; 2. Profesionāla pieeja klientu apkalpošanā, sadarbībā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem; 3. Kosmētiskās produkcijas, manipulāciju un procedūru izvēlē, pēc klienta ādas tipa un stāvokļa 4. Rekomendēt un sastādīt klientam atbilstošu ikdienas ādas kopšanas plānu mājas apstākļos un turpmāk rekomendējamās kosmētiskās procedūras un manipulācijas.

%d bloggers like this: