“MIKROPIGMENTĀCIJA” (pamati) un/vai “MEZOTERAPIJA”

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža meklē kolēģi!

PIENĀKUMI

• Lekciju vadīšana;
• Pārbaudījumu organizēšana;
• Studiju dokumentācijas aizpildīšana;
• Mācību metodisko materiālu izstrādāšana;
• Studiju kursa pilnveidošana;

Galvenās prasības (praktisko studiju kursu lektoram)

• Praktiskā pieredze kā speciālistam;
• Atbilstoši sertifikāti (par studiju kursa tēmām);
• Prasme vai vēlme strādāt ar datoru, ātri apgūsti jaunas programmas, lietotnes, tehnoloģijas;
• Vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;

VĒLAMĀS PRASĪBAS

• Ārstniecības personas statuss;
• Apgūti pedagoģijas pamati (var uzsākt paralēli darbam).

• Brīva komunikācija angļu valodā;
• Orientācija uz izaugsmi;

• Sirsnīgus un iedvesmojošus kolēģus;
• Mūsdienīgu darba vidi un mācību rīkus;
• Profesionālo pilnveidi un iespēju nepārtraukti attīstīties;
• Kopīgus atpūtas un veselību veicinošus pasākumus;
• Piedalīties apmaksātā Erasmus+ programmā sadarbības partneru universitātēs.

Vieslektora likme – aprēķinātā/bruto EUR 13 par kontaktstundu (45 minūtes). Samaksa par citiem darba pienākumiem atbilstoši “SKK pedagogu darba samaksas nolikums”.(https://skk.lv/wp-content/uploads/2021/10/7_Pedagogu-darba-samaksas-nolikums_3.vers_26.08.2021.pdf)

PIEDĀVĀJAM

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža ir apbalvojumiem bagāta privātā augstākās izglītības institūcija ar programmām veselības aprūpes virzienā – “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža”. Esam sociāli atbildīgi – ievērojam cilvēktiesības, rūpējamies par vidi, kurā dzīvojam, un izturamies godīgi pret visām ieinteresētajām pusēm. Esam uzticami – nodrošinām un atbildam par sava darba kvalitāti. Esam kompetenti – mācām citus un mācāmies paši, pilnveidojamies mūža garumā.

Vairāk par vakanci: 20010535

Pieteikumu sūtīt: cv@skk.lv

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vakances atlases konkursa norisi.
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”. SKK privātuma politika
(https://skk.lv/wp-content/uploads/2021/08/47_SKK_Privatuma_politika_2021_08_06_6.versija.pdf)

%d bloggers like this: