MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS

MISIJA – nodrošināt Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību ar augsti kvalificētiem, pieprasītiem, profesionāli izglītotiem speciālistiem veselības aprūpē.

VĪZIJA

Starptautiski atpazīstama, moderna, atbildīga un konkurētspējīga koledža, kura:

  • sagatavo starptautiski pieprasītus speciālistus veselības aprūpē;
  • izprot globālās tendences;
  • veic atbildīgu uzņēmējdarbību nacionālā un starptautiskā mērogā;
  • spēj iedvesmot studentus un pasniedzējus ambiciozai attīstībai;

VĒRTĪBAS

  • Skaidri mērķi (Clear Purpose);
  • Sociālā atbildība (Social responsibility);
  • Pasaules klases kvalitāte (World Class Quality);
  • Uzticamība (reliability);
  • Atvērtu diskusijas kultūra (open discussion).
%d bloggers like this: