Neiroloģija

Pieteikšanās līdz 03.11.2021.

Darbs jāuzsāk februārī

Vakance medicīnisko studiju kursu vieslektoram studiju kursā Neiroloģija”*, programma “Ārstnieciskā masāža”

Piektdienu/sestdienu grupām

Pienākumi:

Vadīt praktiskās Neiroloģijapārbaudījumu organizēšana, studiju dokumentācijas aizpildīšana, kursa pilnveidošana.

Galvenās prasības:

 • Vismaz maģistra grāds zinātnē, kurā vadīsi studiju kursu;
 • Praktizē nozarē, kas saistīta ar studiju kursu;
 • Ārstniecības personas statuss;
 • Sertifikācija specialitātē;
 • Prasme strādāt ar datoru, ātri apgūst jaunas programmas, lietotnes, tehnoloģijas;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “. https://likumi.lv/ta/id/326513 , 104. punkts.)
 • Atbilstība Izglītības likuma 50. pants (Izglītības likums, 50. pants)

Vēlamās prasības:

 • Pētnieciskā darbība (uzstāšanās konferencē, publikācijas, darbu vadīšana u.c.)
 • Apgūti pedagoģijas pamati
 • Digitālās prasmes – prasme lietot Moodle vidi, MS programmas, interaktīvas aplikācijas testu un aptauju veidošanai
 • Spēja brīvi sazināties angļu valodā, vadīt lekciju ārzemju studentiem;

Vieslektora likme – aprēķinātā/bruto EUR 12,21 par kontaktstundu (45 minūtes)

Darba vieta:

Rīga, Graudu iela 68

Vairāk par vakanci: t. 20010535

Savu CV Europass formātā sūtīt: cv@skk.lv

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vakances atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”. SKK privātuma politika

Par studiju kursu Neiroloģija”, programma “Ārstnieciskā masāža”

Mērķis: Nodrošināt zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas pamatprincipiem un rehabilitācijas mērķiem to aprūpē; Uzdevumi: 1. Sniegt pamata zināšanas par neiroloģiju kā medicīnas nozari – slimību grupas, simptomus, diagnostikas un terapijas metodes; 2. Nodrošināt studentiem praktisko iemaņu apguvi masiera kompetences robežās diagnostikas un novērtēšanas metodes pacientam ar neiroloģiskās sistēmas traucējumiem, slimībām 3. Sniegt izpratni par neiroloģisko testu nozīmi un pielietojamību masiera praksē.

%d bloggers like this: