Noslēdzies iepirkums par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr. 8.2.3.0/1/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža (SKK) rīkoja cenu aptauju par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi, lai nodrošinātu caurskatāmu un izsekojamu augstākās izglītības iestādes studiju procesa organizāciju. SKK aicināja IS piegādātājus sniegt  piedāvājumu līdz 2018.gada 20.novembrim. Papildus, SKK 2018.gada 12.novembrī plkst. 11:00 rīkoja IS piegādātāju sanāksmi pirms piedāvājuma iesniegšanas. SKK IS piegādātāju sanāksmē ieradās viens iespējamais IS piegādātājs – SIA SOFTICOM pārstāvis.

Līdz 2018. gada 20. novembrim SKK tika iesniegs viens cenu piedāvājums. SKK Iepirkumu komisija 2018. gada 20. novembrī atvēra iesniegto pretendentu cenu piedāvājumu. Kā IS piegādātājs noteikts pašnodarbinātais Ingus Strūbergs, reģ. Nr. 22017010043. Līguma  kopējā summa par pakalpojumu ir 25000 EUR . Līguma izpildes laiks 27.06.2019.

%d bloggers like this: