Connecting with Turkey

July 24, 2019

In line with our internationalization policy, cooperation with educational institutions in all Member States of the European Union is planned. This year we started cooperation with Turkey. Our secretary Baiba, along with lecturer Zane attended the International Staff Week at Balıkesir University, while the Deputy Director Ilze went to Koaceli University: “During the mobility, I participated in their International Staff Week, which is a great opportunity to collaborate with a number of European universities in a short space of time, as higher education representatives from different countries come together. I have just returned from the mobility and it is [...]

Expanding cooperation with Poland

July 24, 2019

International College of Cosmetology has signed it’s 7th cooperation agreement with a university in Poland. The Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce is the only university of Świętokrzyskie region, and one of Poland’s twenty universities. It provides workplaces for 1,399 employees, including 909 university teachers, out of whom 285 hold academic titles of professors or degrees of doctors habilitated, and 457 hold doctoral degrees. The University has the rights to confer doctoral degrees in eleven disciplines, and degrees of doctor habilitated in two disciplines. It has 12,310 undergraduates, 257 doctoral students, and 666 postgraduates. The JKU [...]

Tiek noslēgts sadarbības līgums ar septīto augstskolu Polijā

July 24, 2019

Jana Kohanovska universitāte (JKU) Kielcē ir viena no Polijas divdesmit universitātēm. Tā nodrošina darbavietas 1399 darbiniekiem, tai skaitā 909 augstskolu pasniedzējiem, no kuriem 285 ir profesori un 457 saņēmuši doktora grādu. Universitātei ir tiesības piešķirt doktora grādus vienpadsmit disciplīnās un ārsta grādus habilitēt divās disciplīnās. Tā piedāvā arī izglītību 38 studiju jomās pirmā un otrā cikla līmenī, gandrīz 150 specialitātēs dažādās disciplīnās humanitārajās, sociālajās, mākslas, medicīnas zinātnē, dabaszinātnēs un eksaktajās zinātnes.  JKU mācās 12 310 bakalaura studentu, 257 doktoranti [...]

The only educational institution and company in Latvia is awarded the international EFQM Committed to Excellence Certificate

July 23, 2019

“Mikus Zelmenis, Chairman of the Board of the Latvian Quality Association, and Vanda Novokshonova, EFQM IAT Lecturer and Assessor, presented the EFQM C2E Certificate of Excellence. We are very proud and honored, all the more so because we are the only ones in Latvia today holding this certificate, not only among organizations, but also among all Latvian higher education institutions. There are organizations in Latvia that use the EFQM Excellence Model and the GOA-WorkBench (R) Self-Assessment Tool, but they do not reach the Certificate of Excellence. We already had a good foundation in the company, and thanks to the EFQM Excellence Model and Self-Assessment, we [...]

Tiek uzsākta sadarbība ar Kodžaeli Universitāti Turcijā

July 18, 2019

Saskaņā ar mūsu internacionalizācijas politiku, ir plānota sadarbība ar visām Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības iestādēm. Šogad uzsākām sadarbību ar Turciju. Uz Kodžaeli Universitāti devās direktora vietniece mācību darbā Ilze Blūma. Ilze dalās ar savu pieredzi un iespaidiem: “No 24.-28. jūnijam 2019. gadā devos Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē uz Kodžaeli Universitāti (Kocaeli University) Turcijā. Viens no iemesliem, kāpēc tika izvēlēta šī universitāte, jo līdz šim ar Kodžaeli Universitāti nebija notikusi sadarbība. Šobrīd plānota sadarbība, lai palielinātu studentu un personāla mobilitātes, [...]