Noslēdzies iepirkums “Par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi”

December 11, 2018

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr. 8.2.3.0/1/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža (SKK) rīkoja cenu aptauju par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi, lai nodrošinātu caurskatāmu un izsekojamu augstākās izglītības iestādes studiju procesa [...]

Ar sveicienu no Bali International SPA Academy Indonēzijā

December 9, 2018

Šogad noslēdzām sadarbības līgumu ar Bali International SPA Academy Indonēzijā par pasniedzēju un studentu apmaiņu. Valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte sava atvaļinājuma laikā decembra sākumā viesojās Bali un apmeklēja izglītības iestādi, kur tikās ar tās dibinātāju un direktori Penny Ellis. Vizītes laikā tika pārrunāts sadarbības projekts, kuru plānots īstenot nākamos gadus. Bali International SPA Academy ir vairākkārtīgi saņēmusi CIBTAC gada balvas un veiksmīgi realizē CIBTAC kursus. [...]

Veiksmīgi noslēgusies koledžas dalība «SEB BANKAS” un «Civitta Latvija» izaugsmes programma

December 7, 2018

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža piedalījās «SEB» bankas un «Civitta Latvija» īstenotajā Izaugsmes programmā Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas palīdzēs uzņēmējiem veicināt strauju uzņēmumu izaugsmi, kas mērāma 10x. Galvenie atbalsta instrumenti MVU izaugsmei: Dalībniekiem sniegtās zināšanas, Programmas laikā veicinot izvirzīto mērķu sasniegšanu, Veiksmīga dalība Izaugsmes programmā veicinās atpazīstamību un reputāciju Programma palīdzēs apņemties strādāt pie izaugsmes formulas un disciplinēt [...]

No Erasmus+ mobilitātes ir atgriezušās SKK personāls un docētāja

November 28, 2018

Erasmus+ mobilitātes ietvaros 06/11/2018 – 08/11/2018 trīs Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas pārstāves: direktores vietniece mācību darbā Ilze Blūma, grāmatvede Ingrīda Fišmane un docētāja Baiba Grīnberga devās personāla mobilitātē, ar mērķi iepazīt sadarbības partnera Plevenas Medicīnas universitātes kolēģu pieredzi un nostiprinātu sadarbības iespējas. Tā par mobilitāti stāsta Ilze: Plevenas Medicīnas universitāte ir viena no piecām Bulgārijas medicīnas universitātēm. Kā viena no struktūrvienībām universitātē [...]

Mūsu sadarbības partneriem pievienojās arī Valensijas Politehniskā Universitāte

November 15, 2018

Šis gads mums ir ļoti produktīvs. Saskaņā ar mūsu koledžas stratēģiju un internacionalizāciju, ar prieku paziņojam, ka esam jau noslēguši jau mūsu 21. sadarbības līgumu.  Valensijas Politehniskā Universitāte (UPV) ir vienīgā tehniskā universitāte Spānijā, kas iekļauta pasaules augstskolu reitingos. Universitāte piedāvā dažādas bakalaura un maģistra programmas, dubultos diplomus, kā arī vairāk kā 1800 mūžizglītības kursus. UPV īpaši lepojas ar sasniegumiem pētniecībā; tā ir viena no universitātēm, kurai ir visaugstākie [...]

Sākās ziemas uzņemšana studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

November 13, 2018

Dokumentu pieņemšana Līdz 2019. gada  25. janvārim Darba dienās no 10:00-16:00, Rīgā , Graudu ielā 68. Nepilna laika studijām – 2 gadi un 3 mēneši Ar medicīnisko izglītību, ja tiek pielīdzināti vai atzīti iepriekšējā izglītībā apgūtie studiju kursi – 1 gads un 3 mēneši Nepilna  laika klātienes studijas ( piektdiena/sestdiena)  Uzņemam reflektantus, kuriem ir iegūta: Vidējā izglītība. Iesniegumus pieņem no reflektantiem, kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (tālāk – CE) – latviešu valodā un [...]

Koledžas direktore piedalās seminārā “Akadēmiskā personāla attīstība”

November 12, 2018

8.11.2018. SKK direktore Inguna Kaļķe piedalījās seminārā  “Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze”. Seminārā viena no galvenajām tēmām ir Akadēmiskā personāla attīstība, jauni mācīšanas un mācīšanās ceļi, akadēmisko prasmju attīstība. Viena atziņa no semināra: IR APLAMI PIEŅEMT DARBĀ JĒDZĪGUS DARBINIEKUS UN TAD NORĀDĪT VIŅIEM, KAS JĀDARA. MĒS PIEŅEMAM JĒDZĪGUS DARBINIEKUS, LAI VIŅI TEIKTU, KAS JĀDARA MUMS /Stīvs [...]

Vieslektore no Igaunijas māca mums Ayurvedic Abhyanga

November 12, 2018

Esam izveidojuši labu sadarbību ar kaimiņvalsts Igaunijas masāžas skolu. Jau atkārtoti pie mums viesojas kāds no šīs skolas pasniedzējiem, iepazīstinot ar ļoti interesantām masāžas tehnikām. Estonian Massage and Therapy school pasniedzēja Mai-liis Pille , iepazīstināja SKK Ārstnieciskās masāžas studentus ar Ayurvedic Abhyanga [...]

Studentu pašpārvalde piedalās labdarības pasākumā dzīvnieku patversmē

November 9, 2018

SKK Studentu pašpārvalde jau otro gadu izveidojusi sadarbību ar dzīvnieku patversmi Labās mājas. Meitenes arī šoruden devās ciemos, lai iepriecinātu, samīļotu un dotos pastaigā ar cilvēka labākajiem draugiem. Sunīši priecīgi un studentes gandarītas! Biedrība Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa dzīvnieku aizsardzības jomā aktīvi darbojās jau kopš 1995.gada un šobrīd tā ir izaugusi par daudzskaitlīgu un pieredzē bagātu dzīvnieku aizsardzības organizāciju Latvijā. LR Finanšu ministrija 2005.gadā Biedrībai ir piešķīrusi [...]

Cenu aptauja par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi

November 6, 2018

Starptautiskā kosmetoloģijas koledža (SKK) rīko cenu aptauju par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi, lai nodrošinātu caurskatāmu un izsekojamu augstākās izglītības iestādes studiju procesa organizāciju. Aicinām Jūs piedalīties, sniedzot piedāvājumu līdz 2018.gada 20.novembrim. Papildu, SKK 2018.gada 12.novembrī plkst. 11:00 rīko Piegādātāju sanāksmi pirms piedāvājuma iesniegšanas. IT sistemas specifikacija1_ TP 1.pielikums TP 2.piel.-Augskolas_veidlapa TP 3.piel.-studenti TP 4.piel.-Veidlapa_starpt_sakari_IZM TP [...]

Tiek uzsākta EFQM izcilības modeļa ieviešana koledžā

October 30, 2018

«Ir smieklīgi, ka mums nav laika uzlaboties, bet mums ir ļoti daudz laika, lai strādātu neefektīvi un atkārtoti risinātu tās pašas vecās problēmas». Dr. W. Edwards Deming ESF projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/002 ietvaros esam uzsākuši ceļu uz izcilību. Izcilības pamatvērtības ir svarīgas jebkurai organizācijai, lai sasniegt ilgtspējīgu izcilību. Izcilas organizācijas tās var izmantot savas kultūras aprakstīšanai. Tās kalpo arī kā vienota valoda organizācijas augstākajai vadībai. EFQM izcilības modelis ļauj izprast sakarības starp to, ko [...]

Noslēgts sadarbības līgums ar lietišķo zinātņu augstskolu Slovēnijā

October 30, 2018

Mūsu sadarbības partneriem ir pievienojusies Lietišķo zinātņu augstskola (VIST) – augstākās izglītības un pētniecības iestāde, kas īsteno 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības programmas kosmētikā un fotogrāfijā. Augstskola atrodas Ļubļanā, Slovēnijā. VIST aktīvi veic dermokosmētiskos pētījumus, kur galvenā uzmanība tiek pievērsta produktu un procedūru ietekmei uz ādu. Studiju programmas:  Kosmētika (bakalaura grāds): 3 gadi, 6 semestri, 180 ECTS kredītpunkti Moduļu studijas (bakalaura programmas daļas): Aromterapija, [...]

SKK lektore Zane Paidere pasniedz vieslekcijas SMK koledžā Viļņā

October 29, 2018

Šogad noslēdzām sadarbības līgumu SMK koledžu Lietuvā un septembra beigās pie mums viesojās lektore no SMK koledžas. Savukārt oktobra vidū apmaiņas vizītē uz Lietuvu devās arī mūsu lektore Zane Paidere. “Erasmus+ personāla mobilitātes ietvaros apmeklēju Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, kurā atrodas viena no trim SMK koledžām. Viesošanās ietvaros bija iespēja iepazīties ar kaimiņu valsts mācību procesu skaistumkopšanas profesionāļu sagatavošanā.   SMK koledžas filiāles atrodas arī Klaipēdā un Kauņā, koledžā [...]