Tiekšanās uz kvalitāti un izcilību – mūsu koledžas viens no galvenajiem mērķiem 2019. gadā

December 11, 2018

2018. gads drīz jau būs noslēdzies, sprintam līdzīgā tempā. Gada sākumā sākām realizēt jaunu izglītības programmu “Ārstnieciska masāža”, februārī uzņemot pirmo studentu grupu. Esam paplašinājušies un izveidojuši jaunu un modernu multifunkcionālo mācību auditoriju un starptautiskās sadarbības un inovāciju daļu. Šis gads ir bijis īpaši ražīgs, šogad esam noslēguši 21 sadarbības līgumus ar augstskolām Indonēzijā, Spānijā, Kiprā, Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, Īrijā, Bulgārijā, Skotiju, Slovēnijā, Polijā, Francijā, Čehijā. Mūsu docētāji devušies mācīšanas mobilitātēs un arī pie mums ir [...]

Noslēdzies iepirkums “Par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi”

December 11, 2018

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr. 8.2.3.0/1/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža (SKK) rīkoja cenu aptauju par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi, lai nodrošinātu caurskatāmu un izsekojamu augstākās izglītības iestādes studiju procesa organizāciju. SKK aicināja IS piegādātājus sniegt  piedāvājumu līdz 2018.gada [...]

Ar sveicienu no Bali International SPA Academy Indonēzijā

December 9, 2018

Šogad noslēdzām sadarbības līgumu ar Bali International SPA Academy Indonēzijā par pasniedzēju un studentu apmaiņu. Valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte sava atvaļinājuma laikā decembra sākumā viesojās Bali un apmeklēja izglītības iestādi, kur tikās ar tās dibinātāju un direktori Penny Ellis. Vizītes laikā tika pārrunāts sadarbības projekts, kuru plānots īstenot nākamos gadus. Bali International SPA Academy ir vairākkārtīgi saņēmusi CIBTAC gada balvas un veiksmīgi realizē CIBTAC kursus. Vairāk: https://www.balibisa.com/cibtac-courses/   [...]